PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Ekonomia

                

 

Ekonomia

Dlaczego wrto wybrać kierunek ekonomia?

Ekonomia daje możliwości, które zaczyna dostrzegać coraz więcej młodych ludzi próbujących znaleźć swoje miejsce w życiu. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala na stabilność finansową. Absolwencitego kierunku mogą liczyć na dobrze płatną pracę, niezależnie od tego do jakiej instytucji, urzędu czy prywatnej firmy trafią. 

Wybierając ekonomię, wybierasz wiedzę, na którą zawsze będzie zapotrzebowanie. Ta dziedzina nieustannie się rozwija, poszerza swój obszar i dostosowuje się do wspołczesnych wymagań. Studia ekonomiczne pozwolą Ci spojrzeć na świat w nowej perspektywie, poprzez zdobytą wiedzę zminimalizują ryzyko porażki oraz dadzą Ci pewność siebie i własnych decyzji.

O kierunku ekonomia...

Kończąc studia, zostaniesz profesjonalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studiując, nauczysz się posługiwać językami obcymi (angielskim i niemieckim) zarówno w korespondencji, jak i rozmowach biznesowych. Nauczysz się podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji.

Dowiesz się też jak założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych.

• finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw • 

W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m.in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

• ekonomia menedżerska • 

Ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące profesjonalnych kadr zdolnych do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Daje ona możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego. W programie dydaktycznym dominuje wiedza i kształtowane są umiejętności niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących rozwoju małej i średniej firmy oraz zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia społeczno-ekonomicznego.

 

 Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku ekonomia >>

O kierunku ekonomia...

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin:

- semestr II  – 250 godzin,

- semestr III – 250 godzin,

- semestr IV – 310 godzin,

- semestr V  – 150 godzin.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów ekonomicznych daje szerokie możliwości zatrudnienia oraz dobrą podstawę teoretyczną pod rozwijanie kompetencji w różnych zawodach. Absolwent kierunku ekonomia może pracować na stanowiskach takich jak:

 • Specjalista ds. sprzedaży,
 • Menedżer produktu,
 • Brand manager,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Urzędnik skarbowy,
 • Makler giełdowy,
 • Rzeczoznawca majątkowy.

Ponadto, pracę można znaleźć w również w obszarach zajmujących się handlem zagranicznym, na stanowiskach związanych z księgowością oraz w bankach i przedsiębiorstwach ubezieczeniowych. Nasi absolwenci potrafią też z sukcesem założyć i prowadzić własną firmę. 

 

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku Ekonomia

Przedmioty ogólne:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy marketingu
 • Negocjacje
 • Pomysł na biznes i jego realizacja
 • Psychologia stresu.

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Fundusze Europejskie
 • Finanse MSP
 • Rachunkowość elektroniczna MSP
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE
 • Metody wyceny projektów gospodarczych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza ekonomiczna MSP

Ekonomia menedżerska:

 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne
 • Biznes plan
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie produkcją
 • Public relations
 • Logistyka

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. 

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty*

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Ekonomia są BEZPŁATNEJedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia są PŁATNEZgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39/2022 opłata za studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia wynosi 2000 zł za semestr. Istnieje możliwość płatności w ratach. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty*

Dołącz do nas!

Terminy rekrutacji:

I nabór –   12.06  – 14.07.2023 r.

II nabór – 17.07 – 15.09.2023 r.

 

Zapisz się na studia on-line:

 

►Rekrutacja 2023 -  zapisy ◄

Dołącz do nas!