PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

FAQ Rekrutacyjne

Biuro Rekrutacji – pokój 131 (parter)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

tel. 65 525 01 12

... czyli najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne. 

 

1.       Kiedy będzie uruchomiony kierunek, który do tej pory nie został otwarty?

Trwa drugi nabór i w każdej chwili może pojawić się komunikat o tym, że kierunek został otworzony. Nie zależy to od nas a od liczby zapisanych Kandydatów. Bardzo często Kandydaci czekają do ostatniej chwili z zapisem, dlatego po pierwszym naborze duża część kierunków nie uzyskuje jeszcze wymaganej liczby osób.

2.       Jaka jest wymagania liczba osób do uruchomienia danego kierunku?

Istnieją ogólnie przyjęte założenia, że kierunki zostają otwarte przy około 30 zapisanych osobach (przy dopełnieniu przez te osoby wszelkich formalności, łącznie z opłatą rekrutacyjną).  Nie jest to jednak regułą i istnieją drobne niuanse, które mogą zaważyć na wymaganej ilości zapisów.

3.       Co zrobić w przypadku kiedy kierunek nie został uruchomiony?

Kandydat, którego kierunek nie został uruchomiony, może dokonać wyboru innego kierunku z oferty. Należy wtedy wybrać  w systemie rekrutacyjnym nowy kierunek oraz skontaktować się z Biurem Rekrutacji w celu przeksięgowania opłaty rekrutacyjnej.

4.       Kiedy i w jaki sposób zostanie zwrócona opłata rekrutacyjna?

W przypadku zawieszenia lub nieuruchomienia danego kierunku należy napisać e-mail na adres: rekrutacja@pwsz.edu.pl z prośbą o zwrot wpłaconej kwoty wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer konta bankowego.

5.       Czy zostanie zwrócona opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna zwracana jest w przypadku, kiedy kierunek nie został uruchomiony lub rekrutacja została zawieszona.

6.       Czy kandydat z pierwszego naboru musi ponownie się rejestrować w systemie rekrutacyjnym?

Osoby, których kierunki nie zostały jeszcze uruchomione, nadal biorą udział w rekrutacji. Nie ma konieczności ponownego wyboru kierunku.

7.       Czy na uczelni znajduje się lista osób przyjętych na dany kierunek?

Każdy kandydat otrzymuje indywidualną informację w systemie rekrutacyjnym. Nie jest generowana lista osób na dany kierunek.

8.       Czy osoby przyjęte na studia muszą dostarczyć dodatkowe dokumenty?

Nie. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba to sekretariat odpowiedni dla danego kierunku skontaktuje się z Kandydatem.

9.   Kiedy osoby przyjęte na studia muszą okazać oryginały dokumentów i kiedy?

Po zakończeniu naboru sekretariat Instytutu odpowiedni dla danego kierunku będzie kontaktować się z Kandydatami w celu okazania oryginałów dokumentów.

10.   Dlaczego nadal nie otrzymałam/em odpowiedzi na zadane pytanie?

Podczas godzin działalności Czatu Rekrutacyjnego staramy odpisywać się na wszelkie pytania na bieżąco. Zdarza się jednak, że nie otrzymują Państwo poszczególnymi kanałami komunikacji odpowiedzi natychmiast, ponieważ aby odpowiedzi były kompletne, musimy w wielu przypadkach konsultować się z innymi (właściwymi dla pytania) Działami. Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Prosimy o chwilę cierpliwości.