PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: ekonomia

Instytut Gospodarki 
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-ig@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

W ramach tego kierunku oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych
i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą.

Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności – np. studiowanie w trybie dualnym - dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach w/w studiów dualnych oraz w trakcie odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy.

Ekonomia w zakresie:

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące profesjonalnych kadr zdolnych do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych.

Daje ona możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego. W programie dydaktycznym dominuje wiedza i kształtowane są umiejętności niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących rozwoju małej i średniej firmy oraz zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia społeczno-ekonomicznego. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości gospodarczej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, a nabyte umiejętności pozwalają na praktyczne przetwarzanie i wykorzystywanie informacji gospodarczej.

Sylwetka absolwenta

Kierunek Ekonomia utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent kierunku Ekonomia musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki.

Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent kierunku ekonomia:

  • potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
    - potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
    - potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
    - może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Perspektywy zatrudnienia

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, a także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role.

Potencjalne miejsca pracy:

·         Z sukcesem założenie i prowadzenie własnej firmy.

·         Banki i firmy ubezpieczeniowe.

·         Dowolne stanowiska w firmie produkcyjnej i usługowej, szczególnie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości oraz ekonomii menedżerskiej.

Dowolne stanowiska w firmie prowadzącej wymianę międzynarodową wykorzystujące profesjonalne przygotowanie językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:
- semestr II  – 250 godzin,
- semestr III – 250 godzin,
- semestr IV – 310 godzin,
- semestr V – 150 godzin.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

Mikroekonomia

Makroekonomia

Podstawy marketingu

Negocjacje

Pomysł na biznes i jego realizacja

Elementy ekonomii menedżerskiej

Rachunkowość elektroniczna

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Komunikacja w biznesie międzynarodowym w językach niemieckim i angielskim

Podstawy prowadzenia firmy w językach niemieckim i angielskim.

Konwersacje i tłumaczenia ekonomiczne w językach niemieckim i angielskim.

Psychologia stresu.

Dlaczego warto wybrać ekonomię?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:

- solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
- profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
- odniesienia sukcesu zawodowego.

Wykaz firm współpracujących w zakresie studiów dualnych, które jednocześnie tworzą Radę Pracodawców przy Instytucie Gospodarki:

1. Adam Kenkel – Werner Kenkel sp. z o.o. Krzycko Wielkie

2. Mariusz Frąckowiak – Europegaz Transport sp. z o.o. Osieczna

3. Monika Lipińska – Creaton Polska sp. z o.o. Widziszewo

4. Andrzej Stróżyk – Astromal sp. z o.o. Wilkowice

5. Artur Pawlak – ViaCon Polska sp. z o.o. Rydzyna

6.  Alicja Szczepińska – Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. Leszno

7.  Bernadeta Kaczmarek – Santander Bank Polska S.A. Wschowa

8.  Krzysztof Nowak – Komenda Miejska Policji w Lesznie

9.  Bożena Szczawik-Musiał – Urząd Gminy Kościan

10.  Andrzej Andrusiak – Starostwo Powiatowe we Wschowie

11.  Michał Niedźwiedziński – Agencja Ochrony Osób i Mienia „Glock” Leszno

12.  Roman Krajniak – Wojskowe Centrum Rekrutacji

13.  Tomasz Cieślak – Schaltbau Rawag Rawicz

14.  Barbara Borysewicz – Foodworks Chróścina

15.  Marcin Krzyżaniak – Famag Poniec

16.  Małgorzata Sierakowska – Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. k. Sierakowo

17.  Zdzisław Jaźwiec – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp.

18. Gerard Gwizdek - Alior Bank Poznań