PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

Instytut Politechniczny
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@ansleszno.pl

Opis kierunku

Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów.  Obejmuje wiedzę w zakresie konstrukcji mechanicznych oraz nowoczesnych technologii wytwarzania maszyn i produktów. Studia uczą nowoczesnych metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych dając absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne.

Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów), tryb studiów: stacjonarny dla pracujących, studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

W ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn oferowane są dwa zakresy:

1. Komputerowe wspomaganie produkcji - student zdobywa wiedzę w zakresie programowania i obsługi maszyn CNC oraz projektowania procesów technologicznych CAM. Absolwent posiada umiejętność mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania oraz robotyzacji procesów technologicznych. Zdobywa wiedzę w zakresie wibroakustyki maszyn i środowiska.

2. Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych - absolwent  uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na diagnozowanie maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy w procesie eksploatacji urządzenia przy użyciu na przykład komputerowych narzędzi diagnostycznych. Pozwala to na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach z branży mechanicznej i mechatronicznej  jak i prowadzenia własnej firmy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskują gruntowną i praktyczną wiedzę oraz nabywają umiejętności z zagadnień wytwarzania, diagnozowania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wiedzę i umiejętności konieczne do projektowania
i wdrażania systemów informatycznych CAD wspomagających zarządzanie procesem technologicznym oraz wspomagających procesy projektowania i sterowania produkcją. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, ale  przede wszystkim w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu mechanicznego, samochodowego i energetycznego, a także na przykład przetwórstwa rolno - spożywczego w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn przetwarzających żywność.

Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad i CAD/CAM, pozwala na zatrudnienie ich nie tylko w obszarach eksploatacji maszyn i samochodów, ale również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak również w biurach konstrukcyjnych.

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskuje kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie mechaniki, ze szczególnym naciskiem na problematykę wytrzymałości materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyki maszyn i samochodów, zastosowań informatyki w praktyce projektowej i przemysłowej, a także zarządzania bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych i usługowych.

Dodatkowo będzie możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz certyfikat Siemens w zakresie programowania Sinumerik DIN/ISO.

Perspektywy zatrudnienia

Operator maszyn CNC

Diagnosta samochodowy

Mechanik automatyki przemysłowej

Technolog programista CNC

Konstruktor-mechanik

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  jest realizowana w dwóch systemach:
- dualnie 1820 godzin,
- stacjonarnie 960 godzin.
W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku.

W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 160 godzin, na semestrze czwartym – 240 godzin, na semestrze piątym – 160 godzin, na semestrze szóstym 240 godzin i na semestrze siódmym – 160 godzin.

Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun praktyk studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego.

Miejsca odbywania zajęć

Zajęcia odbywają się w pracowniach na uczelni oraz w pracowniach w ZST-CKZiU w Lesznie, a także w laboratoriach zakładów przemysłowych. Na zajęciach realizowana jest tematyka związana zmetrologią mechaniczną, programowaniem ramienia robota, programowaniem sterowników PLC, elektrotechniką i elektroniką, podstawami mechatroniki i automatyki, cyklami robotyzacji procesu technologicznego, pomiarem chropowatości, posługiwaniem się skanerem 3D do inżynierii odwrotnej, pomiarem twardości materiałów, mechaniką płynów, sterowaniem hydraulicznym i pneumatycznym, drukowaniem na drukarkach 3D, badaniem pomp, sterowaniem frezarkami i wiertarkami, sterowaniem silnikami, stosowania sztucznej inteligencji do parkowania samochodów.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów i konstrukcji, Mechanika płynów, Grafika inżynierska, Konstrukcja maszyn, Podstawy eksploatacji maszyn, Nauka o materiałach, Inżynieria wytwarzania, Termodynamika techniczna, Mechatronika, Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i budowie maszyn, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Podstawy automatyki, Informatyka, Maszyny CNC i programowanie, Projektowanie procesów technologicznych CAM, Wibroakustyka maszyn i środowiska, Mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania, Elektrotechnika i elektronika samochodowa, Pracownia diagnostyki samochodów i silników, Wibroakustyka pojazdów i środowiska, Programowanie układów sterowania, Utrzymanie ruchu maszyn.

Dlaczego warto studiować Mechanikę i budowę maszyn?

W dzisiejszych czasach niedoboru kadry inżynierskiej wybór kierunku technicznego w tym mechaniki i budowy maszyn jest najlepszym wyborem. Łatwość uzyskania pracy w regionie leszczyńskim w obszarze mechaniki jest bardzo duża, a rozwijające się zakłady pracy potrzebują coraz więcej inżynierów mechaników. Jeśli i Ty pragniesz zostać studentem tego przyszłościowego kierunku i kształcić się pod okiem specjalistów, zapoznaj się procedurą rekrutacji w ANS w Lesznie.