Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia podyplomowe

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli - 3 semestralne studia podyplomowe

Studia podyplomowe Biznes i zarządzanie dla nauczycieli skierowane są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także doskonalenie kompetencji zawodowych i uzyskania kwalifikacji
do prowadzenia zajęć z przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Przedmiot Biznes i zarządzanie zastąpi od 1 września 2023 r. przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowany w szkołach ponadpodstawowych.

Cel studiów: uzyskanie kompetencji przez nauczycieli do realizacji przedmiotu Biznes i zarządzanie w szkołach poprzez zdobycie wiedzy ogólnej i praktycznej w zakresie współczesnej gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, rynku pracy i zatrudnienia, finansów osobistych i rynku finansowego, zarządzania przedsiębiorstwem (biznesem) oraz zarządzania projektem.

Czas trwania studiów podyplomowych:

- 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

Liczba godzin: 360 (w tym 60 godzin praktyki zawodowej)

Koszt studiów: 1500,00 zł / semestr

Biznes i zarządzanie– 2 semestralne studia podyplomowe

Studia podyplomowe Biznes i zarządzanie dedykowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć biznesowych we współczesnej gospodarce.

Cel studiów: uzyskanie kompetencji biznesowych poprzez zdobycie wiedzy ogólnej
i praktycznej w zakresie współczesnej gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, rynku pracy i zatrudnienia, finansów osobistych i rynku finansowego, zarządzania przedsiębiorstwem (biznesem) oraz zarządzania projektami.

Czas trwania studiów podyplomowych:

- 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

Koszt studiów: 1500,00 zł / semestr

Informacje:

Dział Studiów i Dosonalenia Zawodowego

tel. 65 529 60 93