Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 • Data publikacji strony internetowej:2019-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-02-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Oliwa Majewska
 • E-mail: dostepnosc@ansleszno.pl
 • Telefon: 65 529 60 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Mickiewicza i nie jest ono dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dostosowane, posiadające zadaszoną pochylnie oraz obustronne poręcze znajduje się z tyłu budynku, od ul. Cichej.
Przy tylnym wejściu umieszczony jest domofon, przez który można poprosić portiernię o pomoc w dostaniu się na poszczególne piętra. Za budynkiem uczelni (od ul. Cichej) jest zlokalizowany parking z 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Recepcja i szatnia jest łatwa do odnalezienia i jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Toalety w budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość. Budynek posiada windę. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
Wszystkie przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób  z niepełnosprawnościami.W budynku znajduje się sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesła ewakuacyjne).
Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku znajdują się pętle indukcyjne, wspomagające słyszenie. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla.

 
Aula Comeniana, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Aula przylega bezpośrednio do Budynku Głównego i połączona jest za pomocą pasażu. Wejście główne (dostępne dla wszystkich użytkowników) znajduje się od strony ul. Adama Mickiewicza. Możliwe jest także przejście do Auli bezpośrednio z Budynku Głównego. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia głównego jest bez nierówności, uskoków i zmian poziomów. Wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony Budynku Głównego do Auli prowadzi szeroki korytarz oraz schody wewnętrzne – pięć stopni wyposażonych w obustronne poręcze, wraz z towarzyszącym im podnośnikiem pionowym umożliwiającym wjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toalety w budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość.
Aula jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Wyznaczona została w niej przestrzeń dla użytkowników na wózkach. Przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem.

W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla.
 

Biblioteka, ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno

Wejście do biblioteki dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp zapewniają schody terenowe i pochylnia. Pochylnia posiada krawężniki, zabezpieczające przez zsunięciem się kół wózka. Pochwyty zamontowano  na odpowiednich wysokościach i w odpowiednim odstępie.

Przy budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Recepcja znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wejścia głównego i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia samoobsługowa jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Ściany i podłogi w budynku są ze sobą dobrze skontrastowane.

Wszystkie przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada windę. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku znajduje się pętla indukcyjna, wspomagająca słyszenie. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla.

W ramach projektu ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier został zakupiony powiększalnik oraz wizualizer.

Dom Studencki "Komenik", ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno

Dom Studencki usytuowany jest w pobliżu Uczelni. Posiada na zewnętrz pochylnię dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę wewnętrzną. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Dom Studencki „Komenik” dysponuje dwoma pokojami jednoosobowymi z łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto na parterze i pierwszym piętrze przygotowano dodatkowe ogólnodostępne łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Materiały zastosowane do wykończenia ścian i posadzek nie odbijają światła, ponadto ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane. Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają co najmniej 0.9 m szerokości i 2,00 wysokości. Skrzydła drzwi, wykonane z przeźroczystej tafli, są oznakowane zgodni z wytycznymi. Drzwi w budynku nie posiadają progów powyżej 2 cm.

Budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców obiekt wyposażony jest w instalację sygnalizacji przeciwpożarowej, dźwiękowy system ostrzegania i monitoring.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studenta z niepełnosprawnością ubiegającego się o przyznanie prawa do zakwaterowanie w DS obowiązują te same zasady i terminy co pozostałych studentów ANS w Lesznie, przy czym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest jednym z kryteriów, działających na korzyść studenta, stosowanych przez komisję stypendialną przy przydziale miejsc w momencie, gdy liczba podań jest większa niż liczba miejsc.