Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Duplikaty dokumentów

Studencie, aby otrzymać duplikat dokumentu:

  • złóż w sekretariacie Instytutu pisemną prośbę do Prorektora ds. studentów o wydanie duplikatu dokumentu (legitymacji, dyplomu, suplementu),
  • wpłać opłatę za wydanie duplikatu na konto 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011.

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

 

 

Pliki do pobrania