Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Potwierdzenie efektów uczenia się

Z doświadczeniem nauka na skróty

Potwierdzanie efektów uczenia się

Co to oznacza w praktyce?

Pracownik posiadający maturę i co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zgłasza się do Biura Rekrutacji z informacją o chęci skorzystania z możliwości potwierdzenia efektów uczenia się osiągniętych  poza systemem formalnym. Kandydatowi na studia zostaje przydzielony koordynator, który będzie pomagał mu w przygotowaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się. Złożony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje trafia do komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się, która weryfikuje wniosek. Komisja uznaje lub nie uznaje części lub całości efektów uczenia się, o które wnioskował kandydat na studia – następuje wydanie decyzji administracyjnej i ustalenie indywidualnej ścieżki kształcenia dla kandydata.

Możliwe ścieżki kształcenia:

•    Skrócenie toku studiów – ustalenie indywidualnego planu studiów z możliwością skrócenia okresu studiowania do czasu niezbędnego dla uzupełnienia brakujących efektów uczenia się,
•    Zmniejszenie intensywności spotkań – wskazanie w planie studiów zajęć, w których student nie będzie zobowiązany uczestniczyć.

Rektor ogłasza raz w roku wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może być procedura potwierdzania efektów uczenia się.

 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

 

Pliki do pobrania