Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Praktyki studenckie

Biuro praktyk

ul. Adama Mickiewicza 5,

64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 529 60 69
adres e-mail: praktyki@ansleszno.pl

czynne:
poniedziałek-piątek

8:00 - 14:30

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk (kierunkowe regulaminy praktyk, karty opisu przedmiotu, dzienniki) znajdują się na stronach poszczególnych instytutów.

W biurze praktyk:

  • otrzymasz porozumienie na praktykę,
  • oddasz podpisane porozumienie,
  • oddasz dziennik wraz z ankietami ewaluacji po zakończonej praktyce.

Sprawdź oferty praktyk

Regulamin praktyk Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Ankiety oceny praktyk studenckich

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

BAZA AKREDYTOWANYCH ORGANIZATORÓW PRAKTYK 

Poniżej w poszczególnych plikach znadują się wykazy organizatorów praktyk (firm, instyucji), które zostały akredytowane przez Dyrektorów Instytutów do realizacji praktyk na danym kierunku.

Jeżeli w wykazie nie znalazłeś organizatora praktyki, u którego chciałbyś zrealizować praktykę - skontaktuj się z opiekunem praktyk w celu zgłoszenia zakładu pracy do weryfikacji.

BEZPIECZŃSTWO NARODOWE - pobierz

BUDOWNICTWO - pobierz

EKONOMIA - pobierz

INFORMATYKA - pobierz

LOGISTYKA - pobierz

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - pobierz

PEDAGOGIKA - studia drugiego stopnia - pobierz

PIELĘGNIARSTWO - pobierz

ZARZĄDZANIE - pobierz