Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium socjalne

 Stypendium socjalne

1. KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o stypendium będzie można składać od 09.10.2023 r.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego generuje i składa w USOSweb Wniosek i Oświadczenie o dochodach, a następnie wydrukowane i podpisane własnoręcznie w formie papierowej należy dostarczyć niezwlocznie do Kwestury - pokój 323 (II piętro) w godz. 8:00-14:00.

2. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Na kompletne podanie składają się:

·         wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,

·         oświadczenie o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2022 roku – wygenerowane z systemu USOSweb

·         Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 2 do regulaminu.

·         Oświadczenie studenta o prowadzeniu lub nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich - załącznik nr 3 do regulaminu

·         Zgoda i klauzula informacyjna dla członków rodziny załącznik nr 5. do regulaminu,

·         dokumenty i załączniki, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach.

Załączniki do wniosku w USOSweb należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowe dokumenty muszą stanowić jeden plik PDF.

Do wniosku w wersji papierowej. należy dołączyć załączniki i dokumenty ułożone w kolejności zgodnej z wykazem członków rodziny.

Prosimy o wcześniejsze wykonanie kopii potrzebnych dokumentów, które nie są załączane w oryginale (tj. np. wyroki sądowe, akty urodzenia, umowy) oraz zabranie oryginału do wglądu.

Wnioski o stypendium socjalne składa się osobiście (bez osób towarzyszących).

Studenci składający równocześnie wnioski o inne świadczenie tj. stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą złożyć je równocześnie.

3. DOKUMENTY

·         Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – wygenerowany z systemu USOSweb

·         oświadczenie o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2022 roku – wygenerowane z systemu USOSweb

·         Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 2 do regulaminu.

·         Oświadczenie studenta o prowadzeniu lub nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich - załącznik nr 3 do regulaminu.

·         Zgoda i klauzula informacyjna dla członków rodziny załącznik nr 5. do regulaminu.