Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Historia powstania Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, do września 2022 roku funkcjonująca pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jest jedną z 33 publicznych uczelni zawodowych, działających w Polsce od 1998 roku. Utworzona została 1 lipca 1999 roku w Lesznie na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo uczelnia kształciła na studiach pierwszego stopnia, od 2016 roku oferuje także kierunki na studiach drugiego stopnia. Jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce wprowadziła także innowacyjny model studiów dualnych; od 2011 roku znany on jest pod nazwą leszczyński model studiów dualnych. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta.

Kształcenie w ANS w Lesznie

ANS w Lesznie kształci blisko dwa tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Proponuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Ofertę edukacyjną czterech instytutów – Politechnicznego, Pedagogicznego, Gospodarki oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej – uzupełniają studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia zawodowe. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Patron Uczelni

Patronem leszczyńskiej uczelni jest czeski pedagog i filozof Jan Amos Komeński. Jego monumentalny pomnik, autorstwa Ireneusza Daczki, usytuowany jest przy budynku głównym.

Finansowanie

Uczelnia finansowana jest przez dotację z budżetu państwa oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wraz z czterema uczelniami zawodowymi z terenu Wielkopolski tworzy od 2018 roku Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Ściśle współpracuje także z poznańskimi szkołami wyższymi. Jest jednym z inicjatorów międzynarodowego przedsięwzięcia pod nazwą „Europe-Asia Didactic Hub”. Od lat cieszy się opinią najbardziej usportowionej uczelni w Polsce, zajmując czołowe miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie wyższych szkół zawodowych.