PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Wychowanie fizyczne II stopnia

        

 

Wychowanie fizyczne II stopnia

Dlaczego warto studiować na kierunku wychowanie fizyczne II stopnia?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne adresowane są do osób o bardzo zróżnicowanych planach zawodowych. Wybierają je nie tylko sportowcy, ale i osoby planujące pracę pedagogiczną, trenerską, organizatorzy aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności lub pragnące zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Uzyskanie tytułu magistra zwiększy szanse na rozwój i awans, a także poszerzy perspektywy zawodowe.

O kierunku wychowanie fizyczne II stopnia...

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Nasi absolwenci to specjaliści ds.organizacji i świadczeń kompleksowych usług w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej aktywności ruchowej z osobami starszymi. Z powodzeniem mogą również pełnić funkcję menadżera turystyki i rekreacji. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Potrafi oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka, w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, a także przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent powinien nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w przedszkolach, szkołach na wszystkich poziomach edukacji oraz w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną, a także w instytucjach zajmujących się osobami w starszym wieku.

• aktywność fizyczna osób starszych •

Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

• menager turystyki i rekreacji •

Studia na tym kierunku to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej z życiem zawodowym. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, biurach podróży, na lotniskach, w firmach transportowych, Ośrodkach Sportu i Rekreacji, klubach fitness, ośrodkach wellness & SPA, aplikacjach o tematyce turystycznej (Airbnb, Interhome, Booking, Tripadvisor) czy też prowadzić własną działalności gospodarczą z zakresu rekreacji lub turystyki.

 

 

O kierunku wychowanie fizyczne II stopnia...

Praktyki

Praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin realizowane są w semestrach od 1 do 4.

Miejscem realizacji praktyk mogą być:

 • szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe,
 • placówki oświatowe i wychowawcze,
 • domy i kluby seniora,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • salony fitness, ośrodki wypoczynkowe,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • hotele/pensjonaty,
 • kliniki zdrowia i urody,
 • kluby sportowe i UKS.

 

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Aktywność fizyczna osób starszych

Kończąc studia w zakresie aktywności fizycznej osób starszych absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w: domach i klubach seniora, uniwersytetach III wieku, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, klinikach zdrowia i urody lub. kluby sportowe.

Menager turystyki i rekreacji

Jako menager turystyki i rekreacji absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w takich placówkach jak: hotele, pensjonaty, biura podróży, lotniska, firmy transportowe, kluby fitness, ośrodki SPA&Wellness lub firmy zarządzające aplikacjami o tematyce turystycznej.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku wychowanie fizyczne II stopnia

Przedmioty ogólne:

 • Biomechanika ruchu
 • Edukacja zdrowotna i ochrona środowiska
 • Pedagogika kultury fizycznej
 • Etyka zawodowa
 • Fizjologia treningu sportowego
 • Teoria treningu sportowego
 • Psychologia aktywności fizycznej

Menager turystyki i rekreacji

 • Organizacja imprez turystycznych w szkole
 • Ekonomika sektora turystycznego
 • Zarządzanie  w turystyce
 • Metodyka nauczania ruchu w turystyce i rekreacji
 • Animacja czasu wolnego
 •  Ćwiczenia terenowe
 • Innowacje w turystyce
 • Regiony turystyczne świata
 • Terenoterapia
 • Public relations w turystyce
 • Edukacja sustensywna w turystyce
 • Olimpizm / Dziedzictwo kulturowe w turystyce
 • Markowe produkty turystyczne

Aktywność fizyczna osób starszych

 • Podstawy treningu zdrowotnego seniora
 • Fizjologiczne aspekty treningu zdrowotnego seniora
 • Rekreacja ruchowa osób starszych
 • Aktywność ruchowa seniora w wodzie i na lądzie
 • Odnowa biologiczna osób starszych
 • Andragogika
 • Problemy nadwagi i otyłości (w języku angielskim)
 • Żywienie i suplementacja w treningu zdrowotnym seniora
 • Psychologia starzenia się
 • Metodyka zajęć ruchowych osób starszych
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy aby obejrzeć je wszystkie.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

Studia na kierunku wychowanie fizyczne II stopnia są BEZPŁATNE

Jedyny koszt jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

Opłaty

Dołącz do nas!

Terminy rekrutacji:

I nabór –   12.06  – 14.07.2023 r.

II nabór – 17.07 – 15.09.2023 r.

 

Zapisz się na studia on-line:

 

►Rekrutacja 2023 -  zapisy◄

Dołącz do nas!