Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Budynek Główny

Akademia Nauk Stosowanych
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5,64-100 Leszno

Budynek główny Uczelni – ul. A. Mickiewicza 5.

W obiekcie znajduje się siedziba Uczelni, w której urzęduje rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor oraz jednostki organizacyjne Uczelni w skład, której wchodzą następujące pomieszczenia:

 • Rektorat
 • Pomieszczenia administracyjne
 • Do dyspozycji studentów na cele naukowo-dydaktyczne pozostają następujące pomieszczenia dydaktyczne :
 • Sale wykładowe
 • Pracownia wodolecznictwa i odnowy biologicznej
 • Sala ćwiczeń gimnastyki i gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
 • Sala motoryczności człowieka, Pracownia KinezyterapiiPracownie informatyczne
 • Laboratorium językowe
 • Laboratorium automatyki i robotyki
 • Laboratorium podstaw Elektrotechniki
 • Laboratorium podstaw Elektroniki i Elektrotechniki
 • Laboratorium Mechatroniki
 • Laboratorium podstaw Mechatroniki
 • Laboratorium materiałów budowlanych i technologii betonu
 • Pracownia terapii manualnej i masażu
 • Pracownia medycyny fizykalnej
 • Pracownia anatomii


Ponadto Uczelnia posiada:

 • Szatnia dla 1000 studentów
 • Bufet studencki
 • Bufet profesorski.
 • Sale wykładowe wyposażone są w zestawy multimedialne, w skład których wchodzą: projektory multimedialne, zestawy komputerowe z dostępem do sieci internetowej, nagłośnienie.

Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i urządzenia pozwalające na realizację zajęć, stanowiących przygotowanie zawodowe studentów.

Budynek Uczelni jest w pełni klimatyzowany, wyposażony w system sygnalizacji pożaru, monitoring, telewizję dozorową. Obiekt jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.