Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Ekonomia

*studia bezpłatne w trybie stacjonarnym 
Ekonomia

Dlaczego warto studiować ekonomię?

Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych. Stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych.

Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności, przy dużym współudziale wybitnych praktyków życia gospodarczego, dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

 

 

O kierunku ekonomia...

• finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw •

W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

• ekonomia menedżerska •

Ta specjalność daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego. W programie dydaktycznym dominuje wiedza i kształtowane są umiejętności niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących rozwoju małej i średniej firmy oraz zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia społeczno-ekonomicznego. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości gospodarczej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, a nabyte umiejętności pozwalają na praktyczne przetwarzanie i wykorzystywanie informacji gospodarczej.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku ekonomia »

O kierunku ekonomia...

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:

 • semestr II – 250 godzin,
 • semestr III – 250 godzin,
 • semestr IV – 310 godzin,
 • semestr V – 150 godzin.
Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Wybierający kierunek Ekonomia uzyskuje się możliwość profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, a także umiejętności językowe oraz kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek rolę.

Potencjalne miejsca pracy:

 • założenie i prowadzenie własnej firmy,
 • banki i firmy ubezpieczeniowe,
 • dowolne stanowiska w firmie produkcyjnej i usługowej, szczególnie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości oraz ekonomii menedżerskiej,
 • dowolne stanowiska w firmie prowadzącej wymianę międzynarodową wykorzystujące profesjonalne przygotowanie językowe - w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku ekonomia

Przedmioty ogólne:

 • Mikroekonomia
 • Podstawy marketingu
 • Negocjacje
 • Pomysł na biznes i jego realizacja
 • Elementy ekonomii menedżerskiej
 • Komunikacja w biznesie międzynarodowym w językach niemieckim i angielskim
 • Podstawy prowadzenia firmy w językach niemieckim i angielskim
 • Psychologia stresu

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Rachunkowość elektroniczna
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE

Ekonomia menedżerska:

 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie projektem
 • Public relations

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty*

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku ekonomia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia są PŁATNE. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. 

 

« więcej informacji o opłatach »

 

Opłaty*

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »