Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Dlaczego warto wybrać kierunek mechanika i budowa maszyn?

We współczesnym świecie maszyny wspierają i wspomagają człowieka w coraz większej ilości czynności. Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesny przemysł bez wyspecjalizowanych automatycznych systemów, które usprawniają procesy produkcji i wyręczają ludzi w wykonywaniu najbardziej żmudnych i precyzyjnych zadań.

Mechanika i Budowa Maszyn to kierunek studiów, który da Ci wszechstronne wykształcenie techniczne oraz możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju.  Studia te są idealne dla osób o zainteresowaniach technicznych, umysłach ścisłych, zamiłowaniu do projektowania i wykonywania zadań inżynierskich.

W dzisiejszych czasach niedoboru kadry inżynierskiej wybór kierunku technicznego w tym mechaniki i budowy maszyn jest najlepszym wyborem. Łatwość uzyskania pracy w regionie leszczyńskim i nie tylko w obszarze mechaniki jest bardzo duża, a rozwijające się zakłady pracy potrzebują coraz więcej inżynierów mechaników.

 

 

O kierunku mechanika i budowa maszyn...

Studiując kierunek mechanika i budowa maszyn zdobędziesz wiedzę z zagadnień wytwarzania, diagnozowania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Zyskasz wiedzę i umiejętności konieczne do projektowania i wdrażania systemów informatycznych CAD, które wspomagają zarządzanie procesem technologicznym oraz wspomagają procesy projektowania i sterowania produkcją.

Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad i CAD/CAM, pozwalają na zdobycie pracy nie tylko w obszarach eksploatacji maszyn i samochodów, ale również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach produkcyjnych i biurach konstrukcyjnych.

• komputerowe wspomaganie produkcji •

Student zdobywa wiedzę w zakresie programowania i obsługi maszyn CNC oraz projektowania procesów technologicznych CAM. Absolwent tej ścieżki dyplomowania posiada umiejętność mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania oraz robotyzacji procesów technologicznych. Zdobywa wiedzę w zakresie wibroakustyki maszyn i środowiska.

• eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych •

Student zyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na diagnozowanie maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy w procesie eksploatacji urządzenia przy użyciu na przykład komputerowych narzędzi diagnostycznych. Pozwala to na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach z branży mechanicznej i mechatronicznej  jak i prowadzenia własnej firmy

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są bezpłatne. Program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia, co studia stacjonarne, a zajęcia mogą odbywać się w dwa-trzy dni w tygodniu – od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku mechanika i budowa maszyn >>

 

O kierunku mechanika i budowa maszyn...

Praktyki

Praktyka na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest realizowana w dwóch systemach: dualnym (1820 godzin) i stacjonarnym (960 godzin).

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Po studiach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn możesz znaleźć pracę m.in. na stanowiskach takich jak:

 • operator maszyn CNC,
 • diagnosta samochodowy,
 • mechanik automatyki przemysłowej,
 • technolog programista CNC,
 • konstruktor-mechanik,
 • konstruktor maszyn,
 • elektromechanik,
 • inżynier w firmie produkcyjnej.

Zatrudnić możesz się w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

Przedmioty ogólne:

 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Grafika inżynierska
 • Konstrukcja maszyn
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Nauka o materiałach
 • Termodynamika techniczna

Komputerowe wspomaganie produkcj:

 • Maszyny CNC i programowanie
 • Projektowanie procesów technologicznych CAM
 • Wibroakustyka maszyn i środowiska
 • Mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych:

 • Elektrotechnika i elektronika samochodowa
 • Pracownia diagnostyki samochodów i silników
 • Wibroakustyka pojazdów i środowiska
 • Mechanika pojazdów samochodowych

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy aby obejrzeć je wszystkie.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Mechanika i budowa maszyn są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Mechanika i budowa maszyn są PŁATNE. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty