Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Mechatronika II stopnia

 

Mechatronika II stopnia

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia na kierunku mechatronika?

Obecnie przemysł jest skazany na automatyzację i robotyzację. Dynamiczny rozwój przemysłu, planowanie kolejnych projektów i budowy nowych zakładów w najbliższych latach oraz kierowanie inwestycji w takie sektory jak motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo – stwarzają potrzebę wykwalifikowanego personelu na rynku pracy.

Uzyskanie tytułu magistra w zakresie mechatroniki, daje szanse na awans zawodowy, wyższe zarobki oraz stwarza szersze perspektywy rozwoju osobistego.  

 

 

O kierunku mechatronika II stopnia...

Jako absolwent kierunku mechatronika II stopnia uzyskasz kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, obsługi komputera, znajomości i wykorzystywania nowoczesnych technologii, wykorzystywania programów komputerowych oraz w zakresie techniki mechatronicznej. Dodatkowo będziesz miał możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz certyfikat Siemens w zakresie programowania Sinumerik DIN/ISO. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckie).

•  nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice • 

Absolwent zakresu: Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest  przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi na znalezienie pracy w dziale kontroli jakości, w zakresie nadzoru procesu produkcyjnego za pomocą wizyjnych systemów kontroli.

•  zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej • 

Absolwent zakresu: Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zakresu, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników z wysokimi kwalifikacjami z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są bezpłatne. Program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia, co studia stacjonarne, a zajęcia mogą odbywać się w dwa/trzy dni w tygodniu – od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku mechatronika II stopnia »

 

O kierunku mechatronika II stopnia...

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 480 godzin. Organem wspierającym Instytut Politechniczny w organizacji praktyk jest Rada Pracodawców, zakłady pracy jako członkowie Rady zapewniają studentom dostęp do praktyk dyplomowych. Praktyki dyplomowe można zrealizować w innym, wybranym przez studenta zakładzie, ale zgodnie z Kierunkowym Regulaminem Praktyk.

 

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku uzyskują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są wysoko zaawansowane technologie: w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym czy sprzętu gospodarstwa domowego, a także w placówkach medycznych przy eksploatacji aparatury diagnostycznej.

W tworzeniu koncepcji kształcenia brali udział przedstawiciele zakładów pracy, co gwarantuje studentom odpowiednie doświadczenie praktyczne z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, zakłady te to m.in. firma DOBROWOLSKI, Uniplast, Astromal, VMI Poland.

Mechatronicy są trzecią najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polsce. W zestawieniu wyprzedzili ich tylko wykwalifikowani pracownicy fizyczni i przedstawiciele handlowi.

Również w regionie leszczyńskim prężnie rozwijające się firmy z branży metalowej, elektronicznej czy motoryzacyjnej poszukują magistrów inżynierów konstruktorów, mechatroników, czy technologów.

 

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku mechatronika II stopnia

Przedmioty ogólne:

 • Innowacyjne procesy supremacji
 • Optymalizacja sterowania
 • Mechanika analityczna
 • Modelowanie i symulacja komputerowa zespołów mechatronicznych
 • Wybrane działy w elektrotechnice

Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice

 • Teoria systemów mechatronicznych
 • Teoria mechanizmów i dynamikamaszyn
 • Mikromechanizmy i mikronapędy
 • Wybrane technologie i konstrukcje w mechatronice

Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

 • Inteligentne sensory i urządzenia wykonawcze
 • Sieci sensorowe
 • Zintegrowane bazy danych (chmura, GIS)
 • Internet rzeczy

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

Studia stacjonarne dla pracujących na kierunku mechatronika II stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty