Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kanclerz - mgr Andrzej Szwarczyński

 Prawnik, nauczyciel akademicki
Zdjęcie portretowe Kanclerza mgr Andrzeja Szwarczyńskiego w todze kanclerskiej

 • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z magisterium w 1973 r.,
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania – 1987 r.,
 • seminarium doktorskie na AE w Poznaniu w latach 1988-1990,
 •  studia podyplomowe pedagogiczne w 2002 r.,
 • praca w administracji państwowej – do 1990 r.: w Urzędzie Powiatowym w Gostyniu, a następnie od 1975 do 1990 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie na stanowiskach m.in. zastępcy dyrektora oraz dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii,
 • w latach 1991-2001: wiceprezes i dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lesznie, dyrektor Biura Terenowego, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lesznie, członek Prezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu, członek Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • od 2002 r. praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na stanowiskach: głównego specjalisty ds. nauczania, kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a od 2009 r. zastępcy kanclerza. Od 1 października 2019 r. kanclerz Uczelni. Starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią,
 • wiceprzewodniczący i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w latach 1982-1990, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie” w latach 2002-2016, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, członek Komisji Komunalnej Rady Miejskiej Leszna w latach 1998-2002, członek Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • członek Senatu Uczelni w kadencji 2008-2012, a od 2012 r. – z głosem doradczym,

Odznaczenia państwowe i resortowe, m.in.:

 • Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Złoty Znak Związku OSP RP,
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Srebrna Odznaka za Zasługi dla Polskiej Geologii,
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności,
 • Brązowa Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej,
 • Odznaka za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego.