Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia na kierunku zarządzanie?

Zarządzanie to idealny kierunek dla osób, które chcą w przyszłości zająć stanowiska w kadrze kierowniczej. Z pewnością będzie to dobre rozwiązanie na kontynuację edukacji na studiach II stopnia. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie to zwiększenie swoich szans na wyższe zarobki, np. dzięki awansowi na stanowisko kierownicze.

Kierunek zarządzanie łączy teorię z najnowszymi trendami w biznesie uwzględniając unijne standardy edukacji menedżerskiej i wymagania rynku pracy. Absolwenci tego kierunku to przyszli liderzy, poszukiwani specjaliści i menedżerowie przygotowani do pracy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. 

O kierunku zarządzanie II stopnia...

Studiując zarządzanie zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych organizacji oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie oraz umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych za pomocą metod i technik zarządzania. Na zajęciach uczymy analitycznego myślenia, optymalnych sposobów rozwiązywania problemów oraz tego jak skutecznie wykorzystać wiedzę ekonomiczną by z sukcesem prowadzić własną firmę.

Zakresy studiów:

• zarządzanie przedsiębiorstwem •

Wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, prawem pracy, zarządzaniem strategicznym, współczesnymi koncepcjami zarządzania, zarządzaniem produktami i usługami czy kompetencjami dla Przemysłu 4.0.

• menedżer transportu i spedycji •

Wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami transportu i spedycji, zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw, zarządzania flotą i infrastrukturą transportową, audytowania i oceny jakości procesów logistycznych czy Logistyki 4.0.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku zarządzanie II stopnia »

O kierunku zarządzanie II stopnia...

Praktyki

W przeciągu czterech semestrów student realizuje 480 godzin praktyki zawodowej w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy menedżera w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa i pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami różnych branż będącymi liderami biznesowymi na rynku lokalnym.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Interdyscyplinarny charakter kierunku sprawia, iż absolwent ma perspektywę zatrudnienia jako:

 • menedżer przedsiębiorstwa (w tym również w zakresie transportu i spedycji),
 • kierownik projektu,
 • team leader,
 • specjalista,
 • konsultant,
 • doradca w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Program studiów przygotowuje studentów również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku zarządzanie II stopnia:

Przedmioty ogólne:

 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie czasem
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Ekonomia współdzielenia
 • Zrównoważony rozwój organizacji
 • Etyka w biznesie
 • Psychologia zarządzania
 • Język obcy
 • Zajęcia prowadzone w języku angielskim: E-commerce, Logistics 4.0

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • Zarządzanie e-businessem
 • Metody rozwiązywania problemów jakości
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo pracy
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie produktem i usługą

Menedżer transportu i spedycji

 • Zarządzanie flotą i infrastrukturą transportową
 • Spedycja
 • Prawo cywilne
 • Prawo socjalne
 • Zarządzanie usługami logistycznymi
 • Rynek TSL
 • Bezpieczeństwo drogowe

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Bibliotek Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

Studia stacjonarne dla pracujących na kierunku zarządzanie II stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty