Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrym Symulacji Medycznej ANS w Lesznie

Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijająca się metoda nauczania powszechnie stosowana w kształceniu pielęgniarek i innych profesjonalistów w dziedzinie medycyny. Nauka oparta na symulacji uznawana jest za najnowocześniejszą i najbardziej skuteczną.

 

 

Zajęcia dydaktyczne w MCSM ANS w Lesznie

Zajęcia dydaktyczne w nowopowstałym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej realizowane są od roku akademickiego 2021/22. W warunkach symulowanych studenci realizują w całości ćwiczenia z podstaw pielęgniarstwa, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, a także zajęcia praktyczne w wymiarze minimum 5% godzin przewidzianych na te zajęcia. Wyposażenie MCSM w nowoczesny sprzęt oraz wykorzystanie nowych metod nauczania umożliwi pełne osiągnięcie założonych efektów uczenia się przez studentów. Studenci nabywają i doskonalą umiejętności praktyczne, rozwijają kompetencje społeczne i zdobywają doświadczenie w opiece nad pacjentem w różnych stanach klinicznych.

Studiuj pielęgniarstwo >>

 

Wyposażenie MCSM ANS w Lesznie

MCSM ANS w Lesznie to 7 nowoczesnych i funkcjonalnych sal o łącznej powierzchni użytkowej 551 m², w skład których wchodzą:

1. Sala pielęgniarska – sala wysokiej wierności z możliwością podglądu przez lustra weneckie.

W sali wysokiej wierności znajdują się wysokiej klasy symulatory pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta. Łóżko na stanowisko intensywnej terapii, wózki reanimacyjne dla dorosłych oraz dzieci wraz z wyposażeniem, inkubator otwarty, panel medyczny oraz wiele innych sprzetów medycznych upodabniających salę do warunków szpitalnych.

  

2. Sala egzaminacyjna OSCE z możliwością podglądu przez lustro weneckie

Sala wyposażona w kozetkę lekarską, stanowisko komputerowe, lampę zabiegową bezcieniową oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.

3. Sala symulacji z zakresu ALS

Sala wyposazona jest w zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej, PALS dziecka oraz PALS niemowlęcia. Dodaktowo plecak ratowniczy, defibrylator oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.

4. Sala symulacji z zakresu BLS 

Sala wyposażona w zaawansowane Fantomy BLS osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Dodaktowo defibrylatory automatyczne treningowe AED oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.

5. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 

Studenci uczą się na zaawansowanym fantomie pielęgnacyjnym pacjenta starszego odwzorowującym fizjonomię osoby starszej, oraz aawansowanym fantomie pielęgnacyjnym pacjenta dorosłego; fantom odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Fantomy dają możliwość osłuchiwania pracy serca i płuc.

Sala wyposażona jest w łóżko szpitalne ortopedyczne, panel nadłóżkowy, aparat EKG oraz mobilny, zintegrowany z aparatem wózek. Ponadto, sala wposażona jest w zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej zawierający: pozycjonery żelowe, materac przeciwodleżynowy rurowy, zmiennociśnieniowy, materac p/odleżynowy z pianki wysokoelastycznej, pozycjonery (poduszki do pozycjonowania pacjenta wypełnione mikrogranulkami w zmywalnych pokrowcach oraz klin pod plecy).

Na stanie sali umiejętności pielęgniarskich są również: wózek inwalidzki, wózek reanimacyjny, wózek transportowy oraz zestaw do nauki przemieszczania pacjentów i zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów.

 

6. Sala ćwiczeń umiejętności technicznych

Sala bogato wyposażona w różnego rodzaju trenażety i fantomy m.in.:

 • Trenażer w postaci głowy, szyi oraz płuc do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby dorosłej
 • Trenażer - dziecko w wieku 3-8 lat do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych dziecka
 • Trenażer - do nauki zabezpieczania dróg oddechowych - niemowlę 
 • Trenażery w postaci ramienia osoby dorosłej z jednostką doprowadzającą krew pod ciśnieniem
 • Trenażer - dostęp doszpikowy – posiada wymienne wkłady wypełnione sztuczną krwią umożliwiające wielokrotne wkłucia
 • Trenażery - iniekcje domięśniowe - orientacyjne punkty topograficzne układu kostnego
 • Trenażery - iniekcje śródskórne 
 • Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny 
 • Trenażery - badanie gruczołu piersiowego 
 • Trenażer – konikotomia odwzorowujący ludzką szyję widoczne chrząstki krtani i więzadło pierściennotarczowe, posiada symulowane płuca napełniające się przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań
 • Fantom noworodka pielęgnacyjny o realistycznych wymiarach i wadze, odwzorowujący ciało noworodka z zachowanym kikutem pępowinowym
 • Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego z możliwością wykonania wkłuć dożylnych w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz głowy w celu pobrania krwi lub podania leku
 • Fantom wcześniaka o realistycznych proporcjach wcześniaka, wykonany z elastycznego, wysokiej jakości materiału
 • Model pielęgnacji stomii 
 • Model pielęgnacji ran - możliwość opatrywania, bandażowania ran pooperacyjnych: po amputacji nogi, usunięciu nerki, cięciu cesarskim, cholecystektomii, laparotomii, torakotomii, amputacji piersi, nacięciu mostka, usunięciu tarczycy
 • Model pielęgnacji ran odleżynowych przedstawia odleżyny i rany, minimum: odleżynę w fazie I, II, III, IV, martwicę
 • Model do zakładania zgłębnika do ćwiczenia umiejętności zgłębnikowania żołądka, karmienia przez sondę, pielęgnacji tracheotomii

 

7. Sala debriefingu

 

 

W MCSM wyodrębniono także m.in.:

łazienkę pacjenta niepełnosprawnego, pomieszczenia segregacji i mycia sprzętu, magazyny sprzętu symulacyjnego oraz szatnię dla studentów.

 

Skontaktuj się z nami!

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ANS w Lesznie

Adres: ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno,

Tel. 65-529-60-80, Adres e-mail: mcsm@ansleszno.pl

 

Kierownik MCSM ANS w Lesznie: mgr Małgorzata Cichy

Adres e-mailmalgorzata.cichy@ansleszno.pl 

 

 

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO >>

 

 

 

Projekt pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego