Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Budownictwo

  

Budownictwo

Dlaczego warto studiować budownictwo?

Budownictwo to dobrze znany i chętnie wybierany przez przyszłych studentów kierunek. Jest to nieustannie rozwijająca się część światowej gospodarki.

Od zawsze zawód inżyniera budownictwa kojarzył się z prestiżem i dobrą pracą.  Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów nasz absolwent sprosta wyzwaniom technologicznym, konstrukcyjnym i projektowym, które stawia przed nim budownictwo XXI wieku.

 

 

O kierunku budownictwo...

Podczas studiów nauczysz się sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz wykonywać audyty energetyczne. Zdobędziesz wiedzę na temat budownictwa pasywnego oraz odnawialnych źródeł energii. Poznasz technologie realizacji budynków i obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

Na studiach nauczysz się jak prowadzić obliczenia konstrukcji inżynierskich oraz projektować podstawowe obiekty i elementy konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

Nauczysz się projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz prowadzenia prac przy ich budowie, a także przy produkcji materiałów i elementów budowlanych. Nabędziesz podstawowe umiejętności projektowania i realizacji nadzoru budowlanego obiektów budownictwa ogólnego. Sprawnie ocenisz stan techniczny budynków i zorganizujesz proces inwestycyjny.

Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” nasz absolwent posiada wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.

• budownictwo energooszczędne •

Student zdobywa wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy oraz projektowania budynków energooszczędnych. Nauczy się sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, wykonywać audyty energetyczne oraz dokonywać oceny efektywności wykorzystania energii w budynkach. W programie znajdują się również zagadnienia związane z budownictwem pasywnym oraz odnawialnymi źródłami energii stosowanymi w budownictwie. Szeroko omawiane są zasady projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz termowizyjna ocena strat cieplnych, energetyka, ocena instalacji oświetleniowej w budynku.

• organizacja i zarządzanie procesem budowlanym • 

Student przygotowywany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Uczy się organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia budowy, oceny stanu technicznego budynków, projektowania i realizacji obiektów budownictwa ogólnego. Zdobywa również wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są BEZPŁATNE. Program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia, co studia stacjonarne, a zajęcia mogą odbywać się w dwa/trzy dni w tygodniu – od godz. 15:00 do godz. 21:50 oraz w soboty i niedziele w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku budownictwo »

 

O kierunku budownictwo...

Praktyki

Praktyka na kierunku budownictwo jest realizowana w dwóch systemach: dualnym (1820 godzin) i stacjonarnym (960 godzin).

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu, co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki w ciągu jednego semestru. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów (2,5 roku). 

W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana:

 • semestr III - 160 godzin
 • semestr IV - 240 godzin
 • semestr V - 160 godzin
 • semestr VI - 260 godzin
 • semestr VII - 160 godzin

 

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu kierunku budownictwo:
 • przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną, wykonawstwem budynków energooszczędnych, wykonawstem budynków pasywnych,
 • nadzór budowlany,
 • biura projektowe,
 • służby inwestycyjne,
 • praca związana z przemysłem materiałów budowlanych,
 • wytwórnie betonu i elementów konstrukcji budowlanych,
 • placówki usług handlowych z materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym,
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze wszystkich typów obiektów budowlanych.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku budownictwo

Przedmioty ogólne:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Mechanika teoretyczna
 • Konstrukcje betonowe
 • Mechanika gruntów
 • Organizacja produkcji budowlanej

Budownictwo energooszczędne:

 • Certyfikacja ekologiczna budynków
 • Komputerowe wspomaganie procesu inwestycyjnego
 • Audyt energetyczny

Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym:

 • Komputerowe wspomaganie procesu inwestycyjnego
 • Analiza ekonomiczna procesu inwestycyjnego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Jednym z nich, wykorzystywanym na kierunku budownictwo, jest Laboratorium Budownictwa.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów - więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą - więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - więcej informacji w deklaracji dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

 

Opłaty

Dołącz do nas!

 

Terminy rekrutacji:

I nabór – 10.06 – 21.07.2024 r.

II nabór – 22.07 – 13.09.2024 r.

 

Zapisz się online:

 

► Rekrutacja 2024 - zapisy ◄

Dołącz do nas!