PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Budownictwo

           

  

Budownictwo

Dlaczego warto studiować budownictwo?

Budownictwo to dobrze znany i chętnie wybierany przez przyszłych studentów kierunek. Jest to nieustannie rozwijająca się część światowej gospodarki.

Od zawsze zawód inżyniera budownictwa kojarzył się z prestiżem i dobrą pracą.  Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów nasz absolwent sprosta wyzwaniom technologicznym, konstrukcyjnym i projektowym, które stawia przed nim budownictwo XXI wieku.

 

 

O kierunku budownictwo...

Podczas studiów, nauczysz się sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz wykonywać audyty energetyczne. Zdobędziesz wiedzę na temat budownictwa pasywnego oraz odnawialnych źródeł energii. Poznasz technologie realizacji budynków i obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

Na studiach nauczysz się jak prowadzić obliczenia konstrukcji inżynierskich oraz projektować podstawowe obiekty i elementy konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

Nauczysz się projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz prowadzenia prac przy ich budowie, a także przy produkcji materiałów i elementów budowlanych. Nabędziesz podstawowe umiejętności projektowania i realizacji nadzoru budowlanego obiektów budownictwa ogólnego. Sprawnie ocenisz stan techniczny budynków i zorganizujesz proces inwestycyjny.

Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” nasz absolwent posiada wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.

• budownictwo energooszczędne •

Student zdobywa wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy oraz projektowania budynków energooszczędnych. Nauczy się sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, wykonywać audyty energetyczne oraz dokonywać oceny efektywności wykorzystania energii w budynkach. W programie znajdują się również zagadnienia związane z budownictwem pasywnym oraz odnawialnymi źródłami energii stosowanymi w budownictwie. Szeroko omawiane są zasady projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz termowizyjna ocena strat cieplnych, energetyka, ocena instalacji oświetleniowej w budynku.

• organizacja i zarządzanie procesem budowlanym • 

Student przygotowywany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Uczy się organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia budowy, oceny stanu technicznego budynków, projektowania i realizacji obiektów budownictwa ogólnego. Zdobywa również wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są bezpłatne, program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia, co studia stacjonarne, a zajęcia mogą odbywać się w dwa-trzy dni w tygodniu – od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku budownictwo >>

 

O kierunku budownictwo...

Praktyki

Praktyka na kierunku budownictwo jest realizowana w dwóch systemach: dualnym (1820 godzin) i stacjonarnym (960 godzin).

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki w ciągu jednego semestru. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów–2,5roku. 


W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrach: trzecim – 160 godzin, czwartym – 240 godzin, piątym – 160 godzin,  szóstym 260 godzin  siódmym – 160 godzin.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

 • Projektant w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną, wykonawstwem budynków energooszczędnych, wykonawstem budynków pasywnych,
 • praca w nadzorze budowlanym,
 • praca w biurach projektowych,
 • praca w służbach inwestycyjnych,
 • praca związana z przemysłem materiałów budowlanych,
 • praca w wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych,
 • praca w placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym,
 • praca w jednostkach administracji i samorządu terytorialnego,
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku budownictwo

Przedmioty ogólne:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Mechanika teoretyczna
 • Konstrukcje betonowe
 • Mechanika gruntów
 • Organizacja produkcji budowlanej

Budownictwo energooszczędne

 • Certyfikacja ekologiczna budynków
 • Komputerowe wspomaganie procesu inwestycyjnego
 • Audyt energetyczny

Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

 • Komputerowe wspomaganie procesu inwestycyjnego
 • Analiza ekonomiczna procesu inwestycyjnego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Jednym z nich, wykorzystywanym na kierunku Budownictwo jest Laboratorium Materiałów Budowlanych oraz Mechaniki Gruntów.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

Studia na kierunku Budownictwo są BEZPŁATNE

Jedyny koszt jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

Opłaty

Dołącz do nas!

Terminy rekrutacji:

I nabór –   12.06  – 14.07.2023 r.

II nabór – 17.07 – 15.09.2023 r.

 

Zapisz się na studia on-line:

 

►Rekrutacja 2023 -  zapisy 

Dołącz do nas!