Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Dlaczego warto studiować wychowanie fizyczne?

Dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego niż studia na kierunku wychowanie fizyczne.

Studia te dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” poszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.

 

O kierunku wychowanie fizyczne..

W programie uwzględniono standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

• menadżer sportu lokalnego i rekreacji ruchowej •

Absolwent zostaje wyposażony w warsztat praktyczny oraz posiada wiedzę  z dziedziny prawa sportowego, ekonomii i public relations, komunikacji międzykulturowej.  Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzania imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną.

W trakcie każdego roku akademickiego organizowane są wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Studenci organizują imprezy, uwzględniając przy tym kwestie logistyczne, promocyjne i formalne projektów. Wszystkie imprezy organizowane są non-profit. Ewentualne dochody przekazywane są na cele charytatywne. Ideą Instytutu jest wykształcenie absolwenta, który będzie rozumiał otaczającą go i zmieniającą się rzeczywistość. Organizacja i uczestnictwo studentów w społeczności lokalnej, jest jedną z ich ról zawodowych, jaką jest tworzenie pomostu porozumienia między ludźmi różnych środowisk.

• rekreacyjny trening zdrowotny Wellness&Spa •

Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA to nowa propozycja skierowana głównie do kandydatów, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania rekreacyjno-zdrowotne.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej. Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia, wellness i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami wellness i SPA. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku wychowanie fizyczne »

O kierunku wychowanie fizyczne..

Praktyki

Praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin realizowane są w semestrach II, III, IV, V i VI.

Możesz je odbyć w miejscach takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • placówki oświatowe i wychowawcze,
 • kluby sportowe i UKS, a także kluby fitness,
 • ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • hotele/pensjonaty, uzdrowiska, sanatoria,
 • kliniki zdrowia i urody, ośrodki SPA & Wellness.
Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy z zakresu menadżer sportu lokalnego i rekreacji ruchowej:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za kulturę fizyczną
 • społeczne instytucje sportowe
 • kluby sportowe
 • stowarzyszenie kultury fizycznej
 • miejskie i gminne ośrodki sportu i rekreacji
 • media
 • własna działalność związana z kulturą fizyczną 

Potencjalne miejsca pracy z zakresu rekreacyjny trening zdrowotny wellness&SPA:

 • instytucje administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za sport i rekreację ruchową
 • ośrodki SPA&wellness
 • uzdrowiska
 • sanatoria
 • salony odnowy biologicznej
 • centra fitness i odnowy biologicznej
 • ośrodki wypoczynkowe
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne
 • własna działalność związana z kulturą fizyczną

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent przygotowany jest do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólne:

 • Anatomia
 • Teoria dyscyplin sportowych
 • Piłka ręczna
 • Piłka siatkowa
 • Koszykówka
 • Piłka nożna
 • Pływanie
 • Psychologia
 • Dydaktyka wychowania fizycznego

Menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej

 • Organizacja i planowanie projektu
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Lider zespołu projektowego
 • Prawo w sporcie
 • Zarządzanie zespołem w projekcie
 • Organizacja sportu szkolnego
 • Public relations imprez non profit
 • Specjalizacja instruktorska - FITNESS
 • Specjalizacja instruktorska - NORDIC WALKING

Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA

 • Usług wellness &SPA
 • Balneologia i klimatologia
 • Podstawy trening zdrowotnego
 • Dietetyka w wellness & SPA
 • Metodyka rekreacyjnego treningu zdrowotnego
 • Wybrane formy treningu zdrowotnego
 • Trening funkcjonalny
 • Trening cardio
 • Organizacja i planowanie imprez rekreacyjnych
 • Zarządzanie usługami prozdrowotnymi

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty