Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

FAQ

1. Czy mogę zarejestrować się, jeśli nie posiadam świadectwa dojrzałości?

Odp. Tak. Pola, w których należy wypisać dane o świadectwie można uzupełnić po otrzymaniu dokumentu, jednak nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

2. Gdzie mogę znaleźć obowiązujący formularz podania na studia?

Odp. Rejestrując się elektronicznie w systemie rekrutacji ANS każdy kandydat na swoim koncie ma możliwość wygenerowania podania na studia na obowiązującym formularzu.

3. Czy do składanych dokumentów mogę dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego?

Odp. Nie. Do kompletu dokumentów należy dołączyć wyłącznie zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku.

4. Czy badania lekarskie należy wykonać na własny koszt?

Odp. Nie. W Biurze Rekrutacji ANS dostępne są skierowania na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy we wskazanym przez Uczelnię Ośrodku Medycyny Pracy.

5. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Odp. Opłatę rekrutacyjną dokonujemy koniecznie do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej. W przypadku
I naboru - do dnia 21.07.2024 r.
II naboru – do dnia 13.09.2024 r.

6. Na jaki nr konta dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer konta konto: 89 1140 1124 0000 4442 2200 1012 z dopiskiem nazwy kierunku.

7. Czy na kierunek wychowanie fizyczne odbywają się dodatkowe egzaminy sprawnościowe?

Odp. Na kierunek wychowanie fizyczne nie ma dodatkowych egzaminów sprawnościowych. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów.

8. Gdzie będzie dostępna informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego?

Odp. Rejestrując się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów ANS w Lesznie kandydat tworzy indywidualne konto, gdzie otrzyma informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.