Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Tekst: rodzaj studiów - studia I stopnia.Tekst: tryb studiów - stacjonarny/niestacjonarny.Tekst: uzyskiwany tytuł - licencjat.Tekst: czas trwania - 3 lata (6 semestrów).Tekst: studia bezpłatne*.

*studia bezpłatne w trybie stacjonarnym
Bezpieczeństwo narodowe

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe?

Bezpieczeństwo narodowe to idealny kierunek studiów dla osób, które interesują się bezpieczeństwem oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo to jedna z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować.

Wyższe wykształcenie w tej branży otwiera nowe ścieżki kariery i zwiększa szansę na awans. Ponadto, praca w służbach mundurowych przynosi wiele satysfakcji i daje gwarancję stabilizacji finansowej.

O kierunku bezpieczeństwo narodowe...

Podczas studiów nauczysz się wykonywać zadania związane z gwarancją bezpieczeństwa. Sprawnie wdrożysz właściwe rozwiązanie problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Nauczysz się też prognozować skutki poszczególnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych i prawnych, które zachodzą w sferze bezpieczeństwa narodowego. Wykorzystasz do tego odpowiednie metody i narzędzia. 

Studia w zakresie:

• przygotowanie do służby w Policji • 

Program studiów realizowany jest na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w Policji.

• zarządzanie kryzysowe z elementami obronności • 

Program umożliwiający uzyskanie szerokiego spektrum kwalifikacji otwierających ścieżkę kariery zarówno w innych niż Policja służbach mundurowych, jak i działach jednostek rządowych i samorządowych zajmujących się gwarancją bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku bezpieczeństwo narodowe »

O kierunku bezpieczeństwo narodowe...

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin w semestrach III, IV, V i VI.

Plan zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Praktyki realizowane są w okresie zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach można je zrealizować w okresie wakacyjnym.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo narodowe:
 • rządowe instytucje publiczne,
 • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
 • zespoły zarządzania kryzysowego,
 • Policja, Straż Gminna, Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Siły Zbrojne RP,
 • Straż Pożarna,
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • biznes, służby i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe, w tym UE.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe

Przedmioty ogólne:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki
 • Kryminalistyka
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Podstawy prawa

Przygotowanie do służby w Policji:

 • Zasady funkcjonowania jednostek Policji
 • Ustalanie okoliczności zdarzeń i zabezpieczanie ich miejsca
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń – część ogólna
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń – część szczegółowa
 • Zasady użycia broni palnej
 • Służby specjalne

Zarządzanie kryzysowe z elementami obronności:

 • Organizacja i praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 • Korupcja i przestępczość urzędnicza
 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka wojskowa
 • Obrona terytorialna

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Jednym z nich, wykorzystywanym na kierunku bezpieczeństwo narodowe, jest Laboratorium Kryminalistyczne.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów - więcej o stypendiach

ERASMUS+: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą - więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - więcej informacji w deklaracji dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty*

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe są BEZPŁATNEJedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe są PŁATNEPrzed rozpoczęciem studiów dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. 

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty*

Dołącz do nas!

 

Terminy rekrutacji:

I nabór – 10.06 – 21.07.2024 r.

II nabór – 22.07 – 13.09.2024 r.

 

Zapisz się online:

 

► Rekrutacja 2024 - zapisy ◄

Dołącz do nas!