PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

          

 

Bezpieczeństwo narodowe

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe?

Bezpieczeństwo narodowe to idealny kierunek studiów dla osób, które interesują się bezpieczeństwem oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo to jedna z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować.

Wyższe wykształcenie w tej branży otwiera nowe ścieżki kariery i zwiększa szansę na awans. Ponadto, praca w służbach mundurowych przynosi wiele satysfakcji i daje gwarancję stabilizacji finansowej.

O kierunku bezpieczeństwo narodowe...

Podczas studiów nauczysz się wykonywać zadania związane z gwarancją bezpieczeństwa. Sprawnie wdrożysz właściwe rozwiązanie problemów pojawiających się w pracy zawodowej. 

Nauczysz się się też prognozować skutki poszczególnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych i prawnych, które zachodzą w sferze bezpieczeństwa narodowego. Wykorzystasz do tego odpowiednie metody i narzędza. 

Studia w zakresie:

• przygotowanie do służby w Policji • 

Program studiów realizowany jest na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w Policji.

• zarządzanie kryzysowe z elementami obronności • 

Program umożliwiający uzyskanie szerokiego spektrum kwalifikacji otwierających ścieżkę kariery zarówno w innych niż Policja służbach mundurowych, jak i działach jednostek rządowych i samorządowych zajmujących się gwarancją bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku bezpieczeństwo narodowe >>

O kierunku bezpieczeństwo narodowe...

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin, w semestrach III, IV, V i VI.

Plan zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Praktyki realizowane są w okresie zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach, można je zrealizować w okresie wakacyjnym.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu kierunku:
 • rządowe instytucje publiczne,
 • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
 • zespoły zarządzania kryzysowego,
 • Policja, Straż Gminna, Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Siły Zbrojne RP,
 • Straż Pożarna,
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • biznes, służby i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe, w tym UE.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe

Przedmioty ogólne:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki
 • Kryminalistyka
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Podstawy prawa

Przygotowanie do służby w Policji:

 • Zasady funkcjonowania jednostek Policji
 • Ustalanie okoliczności zdarzeń i zabezpieczanie ich miejsca
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń – część ogólna
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń – część szczegółowa
 • Zasady użycia broni palnej
 • Służby specjalne

Zarządzanie kryzysowe z elementami obronności:

 • Organizacja i praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 • Korupcja i przestępczość urzędnicza
 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka wojskowa
 • Obrona terytorialna

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Jednym z nich, wykorzystywanym na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest laboratorium kryminalistyki.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty*

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe są BEZPŁATNEJedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe są PŁATNEZgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39/2022 opłata za studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wynosi 2000 zł/semestr. Istnieje możliwość płatności w ratach. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty*

Dołącz do nas!

Terminy rekrutacji:

I nabór –   12.06  – 14.07.2023 r.

II nabór – 17.07 – 15.09.2023 r.

 

Zapisz się na studia on-line:

►Rekrutacja 2023 -  zapisy 

Dołącz do nas!