Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Logistyka

Logistyka

Dlaczego warto wybrać kierunek Logistyka?

Kierunek studiów Logistyka jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną inżynierią zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i makroinżynierii.

Kończąc logistykę, zyskasz wiele możliwości zatrudnienia. Po studiach logistycznych możesz znaleźć pracę w firmach spedycyjnych i transportowych, ale nie tylko. Specjalistów w zakresie logistyki poszukują również firmy produkcyjne i handlowe, którym zależy na sprawnym obiegu materiałów, produktów i towarów oraz minimalizacji związanych z tym kosztów.

Po studiach logistycznych nie ma praktycznie żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Firmy poszukują wykształconych specjalistów z zakresu logistyki a ich zarobki są relatywnie wysokie.

W miarę jak cyfryzacja nabiera tempa, a oczekiwania klientów ewoluują, biznes musi dotrzymać im kroku. Jak wynika z raportu „Logistyka 2040” opublikowanego przez FM Logistic CE, firmy logistyczne dzięki zeroemisyjnym systemom transportu w przyszłości odegrają decydującą rolę w rozwoju zielonych miast oraz umożliwią firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wyzwania jakie stawia rynek sprawiają, że wybór kierunku logistyka to dobry sposób na zabezpieczenie w przyszłości swojej pozycji na rynku pracy. 

 

 

 

O kierunku logistyka

Na kierunku logistyka zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także uzyskasz umiejętności menedżerskie.

Poznasz mechanizmy łańcucha dostaw oraz zasady funkcjonowania w nim przedsiębiorstw. Zdobędziesz m.in. wiedzę na temat właściwego doboru dostawców, odpowiedniej wielkości dostaw oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Poznasz politykę magazynową, a w zależności od wybranej specjalności również z zasady organizowania transportu różnymi środkami lokomocji – drogą lądową, powietrzną czy morską.

W trakcie studiów studenci odbywają szereg wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach Wielkopolski, w których mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań biznesowych w zakresie logistyki, organizacji produkcji i zarządzania. Studenci mają możliwość studiowania w zakresach:

• logistyka produkcji • 

Wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami zarządzania produkcją, logistyką wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz optymalizacją organizacyjno-kosztową procesów produkcji i logistyki.

• logistyka handlu i usług •

Wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami realizowanymi w łańcuchu dostaw, obejmujące procesy transportu, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji w ujęciu optymalizacji organizacyjno-kosztowej.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku logistyka » 

O kierunku logistyka

Praktyki

Praktyki studenckie realizowane są w łącznym wymiarze 960 godzin w rozkładzie pięciotygodniowym. Studenci odbywają praktyki w znanych przedsiębiorstwach regionu w okresie semestrów II, III, IV, V i VI ugruntowując wiedzę zdobytą na kolejnych latach studiów.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku logistyka mogą pracować m.in. jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjaliści ds. planowania zakupów,
 • specjaliści ds. handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds.  obsługi klientów,
 • specjaliści ds. zarządzania centrum dystrybucyjnym, 
 • kierownicy magazynu,
 • specjaliści ds. dostaw,
 • pracownicy działu zaopatrzenia,
 • pracownicy działu  dystrybucji,
 • inżynierowie ds. utrzymania ruchu.

Logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, jednostkach służby zdrowia, wojsku. Pracują w działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, dystrybucji, sprzedaży

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku logistyka

Przedmioty ogólne:

 • Język angielski w logistyce

 •  Matematyka

 •  Podstawy Konstrukcji Maszyn

 •  Technologie wytwarzania

 •  Finanse i rachunkowość

 •  Zarządzanie

 •  Inżynieria zarządzania

 •  Systemy zarządzania informacją

 •  Prawo

Logistyka produkcji

 •  Informatyczne systemy zarzadzania produkcją

 •  Klasyczne i nowoczesne systemy produkcyjne

 •  Lean managment w logistyce produkcji

 •  Koszty i controlling w logistyce

 • Zarządzanie zapasami

Logistyka handlu i usług

 • Zarządzanie magazynem
 • Systemy ERP w zarządzaniu
 • Negocjacje w biznesie
 • Transport i spedycja
 • Koszty i controlling logistyki handlu i usług

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia laboratoryjne i projektowe odbywają się w salach komputerowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania służącego do symulowania procesów logistycznych, projektowania procesów oraz symulowania działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP II – iScala firmy Epicor, ERP Optima i ERP XL firmy Comarch, symulator biznesowy firmy Revas.

Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku logistyka są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty