Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W wyniku decyzji Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego z dnia 2.03.2023 r. utworzono Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Do zakresu zadań BON należy:

a) inicjowanie rozstrzygnięć mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;

b) likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami kształcenia, a także udział w życiu społeczności akademickiej;

c) pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami, stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;

d) reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami;

e) zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;

f) udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.