Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pełnomocnik Rektora ANS w Lesznie ds. Osób z Niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora ANS w Lesznie ds. Osób z Niepełnosprawnością

Dyżur:

w każdy piątek w godz. 12:00 - 13:00

pokój 319, II piętro

Umów się na konsultację:

tel. 721 252 232

e-mail:

malgorzata.siama@ansleszno.pl 

 

 

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością pełni mgr Małgorzata Siama

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

 • monitorowanie liczby pracowników i studentów z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • wnioskowanie o fundusze poza dotacją MEiN oraz monitorowanie ich wykorzystania,
 • opiniowanie wniosków studentów o wyjazd na studia i praktyki zagraniczne,
 • sprawozdawczość z zakresu dostępności obiektów Uczelni,
 • określanie potrzeb związanych ze studiowaniem OzN,
 • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi OzN.

Misją Biura jest:

 • wsparcie studentów oraz pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję.

Przydatne strony:

http://www.pfron.org.pl – informacje na temat możliwych form wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.