Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Fizjoterapia

Fizjoterapia

Dlaczego warto studiować fizjoterapię?

Fizjoterapia to świetne połączenie medycyny i sportu. Jest to kierunek znajdujący się w obrębie nauk medycznych, który cieszy się nieustanną popularnością. Przez siedzący tryb życia, brak aktywności i stres coraz więcej osób potrzebuje pomocy fizjoterapeuty. To niewątpliwie zawód przyszłości.

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do usprawniania osób z niepełnosprawnościami, jak również tych, którzy wymagają utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności funkcjonalnej.

Zdobądź zawód przyszłości w ANS w Lesznie!

O kierunku fizjoterapia...

Studia na kierunku fizjoterapia w ANS w Lesznie są studiami jednolitymi magisterskimi. Oznacza to, że trwają 5 lat i kończąc je uzyskasz tytuł magistra. 

Studiując fizjoterapię staniesz się kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Zdobędziesz wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami i standardami kształcenia obowiązującymi w ochronie zdrowia, w tym wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KIF) do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Zostaniesz przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, poprzez wykonywanie wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywanie swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji.

Nasi absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do przeprowadzenia oceny z zakresu diagnostyki funkcjonalnej. Potrafią planować, kontrolować i monitorować efektywność procesu fizjoterapi. Z powodzeniem mogą samodzielnie kierować zespołem fizjoterapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, a także prowadzić szkolenia zawodowe.

 

Jaki powinien być fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta powinien dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą medyczną oraz dużą sprawnością manualną i sprawnością fizyczną. Powinien charakteryzować się empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy. Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku – od małego dziecka po osoby w wieku podeszłym, z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi, czasowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorymi.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku fizjoterapia »

O kierunku fizjoterapia...

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 1560 godzin w tym:

 • praktyka asystencka - 150 godzin - nie wcześniej niż po II semestrze studiów,
 • wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godzin - nie wcześniej niż po IV semestrze studiów,
 • praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin - nie wcześniej niż w trakcie V semestru studiów,
 • wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin - nie wcześniej niż po VI semestrze studiów,
 • praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin - nie wcześniej niż w trakcie VII semestru studiów,
 • wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin - nie wcześniej niż po VIII semestrze studiów,
 • praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu praktyka semestralna- 510 godzin - w trakcie X semestru studiów.

W trakcie odbywania praktyki w miejscowości uzdrowiskowej student zobowiązany będzie do pokrycia kosztów dojazdów oraz kosztów pobytu.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu kierunku fizjoterapia:
 • szpitale – oddział neurologii, ortopedii, chirurgii, chorób wewnętrznych, paliatywny,
 • zakłady fizjoterapii, prywatne gabinety fizjoterapii,
 • sanatoria, hospicja,
 • ośrodki pomocy społecznej dla dzieci, dorosłych,
 • domy opieki długoterminowej, domy opieki nad osobami starszymi,
 • firmy medyczne i farmaceutyczne (przedstawiciel medyczny/farmaceutyczny),
 • centra SPA,
 • kluby sportowe,
 • kliniki medycyny estetycznej.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku fizjoterapia

 

 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
 • Fizjologia (ogólna, wysiłku fizycznego, bólu, diagnostyka fizjologiczna)
 • Biomechanika (stosowana, ergonomiczna i kliniczna)
 • Pierwsza pomoc
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
 • Masaż
 • Adapatowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku fizjoterapia

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Na kierunku fizjoterapia studenci spędzają wiele czasu m.in. w: Pracowni Wodolecznictwa i Medycyny Fizykalnej, Sali Kinezyterapeutycznej czy Pracowni Biomechaniki.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dodatkowe informacje

 • Studenci przez rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na WZW typu B.
 • Studenci przed rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do wykonania badania kału na nosicielstwo.
 • Wybrane przedmioty praktyczne będą realizowane jako ćwiczenia poza Uczelnią w wybranych placówkach medycznych, sanatoriach, Domach Opieki, itp.
Dodatkowe informacje

Uzyskane kwalifikacje

Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty dokładnie określa kwalifikacje zawodowe fizjoterapeuty:

 1. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.
 2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
  1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
  3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  5. zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
  6. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  7. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  8. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  9. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również:

 1. nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów;
 2. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii;
 3. kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty;
 4. zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów - więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą - więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i placówkami medycznymi z regionu leszczyńskiego i nie tylko. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością - więcej informacji w deklaracji dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty

Dołącz do nas!

 

Terminy rekrutacji:

I nabór – 10.06 – 21.07.2024 r.

II nabór – 22.07 – 13.09.2024 r.

 

Zapisz się online:

 

► Rekrutacja 2024 - zapisy ◄

Dołącz do nas!