Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Fizjoterapia

Fizjoterapia

Dlaczego warto studiować fizjoterapię?

Fizjoterapia to świetne połączenie medycyny i sportu. Jest to kierunek znajdujący się w obrębie nauk medycznych, który cieszy się nieustanną popularnością. Przez siedzący tryb życia, brak aktywności i stres coraz więcej osób potrzebuje pomocy fizjoterapeuty. To niewątpliwie zawód przyszłości.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwolą na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do usprawniania osób z niepełnosprawnościami jak również tych którzy wymagają utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności funkcjonalnej.

Zdobądź zawód przyszłości w ANS w Lesznie!

O kierunku fizjoterapia...

Studia na kierunku fizjoterapia w ANS w Lesznie są studiami jednolitymi magisterskimi. Oznacza to, że trwają one 5 lat i kończąc je uzyskasz tytuł magistra. 

Studując fizjoterapię staniesz się kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Zdobędziesz wykształcenie i przygotowanie zawodowe, zgodne z wymaganiami i standardami kształcenia obowiązującymi w ochronie zdrowia, w tym wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KIF) do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Zostaniesz przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, poprzez wykonywanie wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywanie swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji.

Nasi absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do przeprowadzenia oceny z zakresu diagnostyki funkcjonalnej. Potrafią planować, kontrolować i monitorować efektywność procesu fizjoterapi. Z powodzeniem mogą samodzielnie kierować zespołem fizjoterapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, a także prowadzić szkolenia zawodowe.

Jaki powinien być fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta powinien dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą medyczną oraz dużą sprawnością manualną i sprawnością fizyczną. Powinien charakteryzować się empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy. Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku – od małego dziecka po osoby w wieku podeszłym, z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi, czasowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorymi.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku fizjoterapia >>

O kierunku fizjoterapia...

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 1560 godzin.

 • Praktyka asystencka - 150 godzin (5 punktów ECTS) - nie wcześniej niż po drugim semestrze studiów,
 • Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godzin (11 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS) - nie wcześniej niż w trakcie piątego semestru studiów,
 • Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po szóstym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS)- nie wcześniej niż w trakcie siódmego semestru studiów,
 • Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po ósmym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu praktyka semestralna- 510 godzin (20 punktów ECTS) - w trakcie dziesiątego semestru studiów.

W trakcie odbywania praktyki w miejscowości uzdrowiskowej, student zobowiązany będzie do pokrycia kosztów dojazdów oraz kosztów pobytu.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • ośrodkach zdrowia i przychodniach,
 • sanatoriach,
 • domach opieki społecznej,
 • gabinetach odnowy biologicznej, SPA&Wellness,
 • siłowniach i fitnessklubach,
 • klubach sportowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji państwowej i rządowej.

Absolwent fizjoterapii przygotowany jest również do założenia własnej działalności gospodarczej i w jej ramach do prowadzenia własnego gabinetu, gabinetu mobilnego czy zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmowania pacjentów ze skierowaniami od lekarzy.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku Fizjoterapia

 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
 • Fizjologia człowieka
 • Masaż
 • Kinezyterapia
 • Medycyna fizykalna
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Terapia manualna
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
 • Fizjoterapia w pediatrii i wieku rozwojowego
 • Diagnostyka i planowanie fizjoterapii
 • Joga
 • Dokumentacja fizjoterapeutyczna
Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku Fizjoterapia

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Na kierunku Fizjoterapia Studenci spędzają wiele czasu m.in. w: Pracowni Wodolecznictwa i Medycyny Fizykalnej, Sali Kinezyterapeutycznej czy Pracowni Biomechaniki.  Zachęcamy aby obejrzeć je wszystkie.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dodatkowe informacje

 • studenci przez rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na WZW typu B,
 • studenci przed rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do wykonania badania kału na nosicielstwo,
 • wybrane przedmioty praktyczne będą realizowane jako ćwiczenia poza Uczelnią w wybranych placówkach medycznych, sanatoriach, Domach Opieki, itp.
Dodatkowe informacje

Uzyskane kwalifikacje

Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty dokładnie określa kwalifikacje zawodowe fizjoterapeuty.

1.      Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym

2.      Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

8)prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również:
1) nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii;
3) kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty;
4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

Dlaczego wato wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i placówkami medycznymi z regionu leszczyńskiego i nie tylko. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego wato wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Fizjoterapia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia są PŁATNE. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty