Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

JM Rektor - dr Janusz Poła, prof. ANS

Janusz Poła urodził się 26 kwietnia 1957 roku we Wrocławiu, ale od najmłodszych lat mieszka w Lesznie.Zdjęcie portretowe JM Rektora dr. Janusza Poły, prof. ANS w todze rektorskiej Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Po maturze studiował na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego pracował w szkole mieszczącej się przy placu Tadeusza Kościuszki, która zmieniała swoje nazwy: począwszy od Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przez Studium Nauczycielskie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych, Kolegium Nauczycielskie, po III Liceum Ogólnokształcące.

Z czasem łączył funkcję nauczyciela wuefu z kierowaniem specjalnością w Kolegium Nauczycielskim, a następnie wykładowcy oraz wicedyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora, swoją rozprawę doktorską poświęcając stanowi rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej oraz aktywności ruchowej studiujących w PWSZ w Lesznie.

Pasją doktora Janusza Poły jest piłka ręczna. Uzyskał tytuł trenera II, a następnie I klasy w tej dyscyplinie. Od 1986 roku zabiegał o utworzenie klubu Tęcza Leszno, czego udało się dokonać.

Od 2020 roku dr Janusz Poła, prof. ANS, pełni funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wcześniej był prorektorem ds. studiów i spraw studenckich, kanclerzem tej uczelni oraz prorektorem ds. inwestycji i rozwoju.