Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Język angielski specjalistyczny

KURS języka angielskiego specjalistycznego (język biznesowy i techniczny).

Dla kogo?

Skierowany do nauczycieli języka angielskiego w szkołach średnich. 

Czas trwania kursu: 20h

 

Rozkład godzinowy:

 • 10h języka angielskiego specjalistycznego biznesowego
 • 10h języka angielskiego specjalistycznego technicznego

Wymagania:

Ukończone studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego. 

Liczba miejsc i zapisy:

 Liczba miejsc ograniczona. 

Programowe treści kształcenia z języka angielskiego specjalistycznego (biznesowego)

 1. Edukacja i praca – Budowanie ścieżki zawodowej.
 2. Rodzaje firm oraz profil, struktura, działalność i zarządzanie firmą.
 3. Środowisko biznesowe / Jak stworzyć dobry biznes plan.
 4. Rola technologii informacyjnej w działalności biznesowej.
 5. „Small talk” jako istotny element każdego spotkania biznesowego oraz inne umiejętności miękkie przydatne w życiu zawodowym.
 6. Praca z ludźmi (zarządzanie ludźmi, dysfunkcje pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów i zarządzanie konfliktem).
 7. Rozwijanie umiejętności przywódczych.
 8. Rola ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej.
 9. Planowanie lekcji w oparciu o materiały autentyczne (np. tworzenie dokumentacji biznesowej).

Programowe treści kształcenia z języka angielskiego specjalistycznego (technicznego)

 • Tworzenie dokumentacji technicznej -raport z wypadku, instrukcja obsługi, dane techniczne produktu.
 • Struktura firmy, fabryki, działu; bezpieczeństwo w miejscu pracy, kontrola jakości.
 • Opis procesów technologicznych - leksyka, analiza przykładów.
 • Systemy zabezpieczeń, projektowanie stron internetowych, zarządzanie projektami- technologia informacyjna.
 • Budowa i zasady działania układów i zespołów napędowych urządzeń mechanicznych.
 • Tworzenie lekcji w oparciu o materiały autentyczne

Cel kursu doskonalącego:

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do kształcenia uczniów szkół średnich (techników) do celów zawodowych. Ten typ kształcenia językowego charakteryzuje silne nastawienie na potrzeby ucznia związane z podjęciem pracy w danym zawodzie, z uwzględnieniem odpowiednich form i metod pracy nad elementami danej odmiany języka zawodowego. W czasie prowadzonych zajęć uczestnicy są zapoznawani z tematyką zawodowego języka angielskiego (ekonomicznego i technicznego), dzięki czemu mogą wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami, którzy z kolei uzyskują doskonałe przygotowanie do realizacji przyszłych obowiązków zawodowych w międzynarodowym środowisku czy prowadzeniu komunikacji w języku obcym wymaganej przez polskiego pracodawcę. Ponadto, uczestnicy kursu zostają nakierowani na źródła, z których mogą czerpać materiały przydatne do prowadzenia zajęć z języka specjalistycznego.

 

*Kurs zostanie uruchomiony w przypadku zebrania wymaganej liczby kandydatów