Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Uczelnia bez barier

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach ANS w Lesznie

Z roku na rok rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami podejmujących studia licencjackie i magisterskie. Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Komeńskiego w Lesznie jest jedną z nielicznych uczelni w regionie leszczyńskim w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Poruszanie się po budynkach uczelni

Z myślą o studentach z niepełnosprawnościami w budynku głównym ANS zamontowano dwie przestronne windy. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością mogą bez żadnych utrudnień dotrzeć do sal wykładowych, dziekanatu i rektoratu.

Osoby poruszające się na wózkach lub przy pomocy kul mogą uczestniczyć, tak jak inni studenci we wszystkich organizowanych na uczelni uroczystościach. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zakupiono specjalny podnośnik. Urządzenie jest usytuowane między budynkiem głównym a wejściem do auli.

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami została dostosowana również uczelniana biblioteka. Przed budynkiem znajduje się podjazd, a wewnątrz obiektu winda oraz przystosowane toalety.

Pętla indukcyjna

Pętla indukcyjna służy do przesyłania sygnału mowy lub innych sygnałów audio bezpośrednio ze źródła dźwięku do aparatów słuchowych odbiorców (osób słabosłyszących znajdujących się przy stanowisku obsługi). W naszej Uczelni znajdują się dwa rodzaje pętli: przenośna oraz stacjonarna.

Celem zastosowania pętli jest poprawa zrozumiałości mowy przez osoby korzystające z aparatów słuchowych przy możliwym ewentualnym hałasie panującym w pomieszczeniu.

Pętla przenośna znajduje się w Punkcie Obsługi Studenta (punkt ksero), w Biurze Rekrutacji (pok. nr 131), w Biurze Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami (pok. nr 319), w Biurze koordynatora ds. dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami (pok. nr 218), w Sekretariacie każdego z Instytutów oraz Bibliotece Uczelnianej.

Dzięki przenośnym urządzeniom możemy obsłużyć osoby z dysfunkcją słuchu w każdym momencie.

Pętla stacjonarna znajduje się w Portierni w Budynku Głównym oraz Portierni w Domu Studenta. 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawnym studentom ANS w Lesznie przysługuje prawo do ubiegania się o Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking

Studentom z niepełnosprawnościami ANS w Lesznie przysługuje również prawo do korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych.

Oferta edukacyjna dla osób zaintereoswanych pedagogiką specjalną

Osoby, których przedmiotem zainteresowań jest pedagogika specjalna mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej Instytutu Pedagogicznego. Działające przy Instytucie koło Naukowe Młodych Pedagogów organizuje różne szkolenia i kursy, m.in. języka migowego.

Innowacje wprowadzone po otrzymaniu raportu Fundacji Polska Bez Barier

W związku, z raportem z badania dostępności dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek, budynków należących do Akademii Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, przygotowanym przez Fundację Polska Bez Barier, wprowadzono następujące zmiany poprawiające bezpieczeństwo osób w budynkach:

  • drzwi przeszklone zostały oklejone kontrastującymi pasami ostrzegawczymi;
  • wyposażono wszystkie budynki ANS w wózki ewakuacyjne;
  • dopracowano procedury ewakuacji z budynków,  zapewniając bezpieczne warunki dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zalecenia fundacji realizowane są na bieżąco, w trakcie modernizacji budynków Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania