Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Użycie logo ANS w Lesznie przez podmioty zewnętrzne

ZMIANA NAZWY

Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

WSPÓŁORGANIZATOR WYDARZENIA

Gdy Uczelnia wspiera finansowo wydarzenie lub jeśli wydarzenie zostało objęte przez Rektora  patronatem organizatorzy takich wydarzeń nie muszą się ubiegać o zgody na wykorzystanie logo ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, gdyż z racji współudziału w wydarzeniu w pełni stosują ustalone przez Uczelnię zasady.

ZGODA NA UŻYCIE ZNAKU

Zgodę na posługiwanie się logo ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie wydaje Rektor na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji. Aby otrzymać zgodę należy:

- złożyć pisemny wniosek zawierający prośbę o wydanie zgody na korzystanie z logo,

- do wniosku załączyć wypełniony formularz i oświadczenie.

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się w plikach do pobrania. Po uzyskaniu zgody na użycie loga ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie należy w plikach do pobrania znaleźć odpowiednie zastosowanie znaku.

 

Pliki do pobrania