Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Likwidacja

Likwidatorzy Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (zwana dalej „Fundacją”) niniejszym zawiadamiają, iż na mocy Uchwały Rady Fundacji z dnia 3 lipca 2023 r., podjęto decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153535, posiadającej NIP: 6972093618 i REGON: 411495408).  

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, które zostało udostępnione na tablicy informacyjnej w budynku głównym Uczelni (II piętro) pod adresem: ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno. 

Pliki do pobrania