Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Historia

64-100 Leszno,
tel. 0-65/ 529-60-64, 529-60-65
REGON - 411495408
NIP - 697-20-93-618
nr konta 94 1240 1499 1111 0010 0463 4752

Adres e-mail: fundacja@pwsz.edu.pl

Wpis fundacji do rejestru

Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie została wpisana do rejestru fundacji Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy Sygn. Akt XVI Ns. Rej. F-899/2000 (akt notarialny z dnia 24 lutego 2000 r. rep. A nr 1538/2000). Siedzibą Fundacji jest Miasto Leszno, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, tel. 0-65/ 529-60-64, 529-60-65).

Nadanie numeru REGON i NIP

W dniu 19 września 2002 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu nadał Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie numer identyfikacyjny REGON - 411495408 (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 19.09.2002 r.).

Urząd Skarbowy w Lesznie, ul. Mickiewicza 5 decyzją z dnia 11 października 2002 r. nadał Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ w Lesznie numer identyfikacji podatkowej 697-20-93-618.

Zmiana nazwy fundacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2002 r. Nr sprawy XXI Ns. Rej. KRS/12952/2471 zmieniono nazwę "Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie" na nazwę "Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie".

Fundacja została organizacją pożytku publicznego

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000153535 z dnia 15 października 2004 r. dokonano wpisu Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jako organizacji pożytku publicznego. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego tj. Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie określa Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Dział 3, Rubryka 4). Sygnatura sprawy: PO.XXII Ns-Rej.KRS/10142/4206 z dnia 14.10.2004 (załącznik nr 8 do sprawozdania). Uchwała nr 3/2004 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 10 grudnia 2004 r. określa wydatkowanie środków finansowych pozyskanych od osób fizycznych i prawnych przez Fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego (załącznik nr 7 do sprawozdania).