Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Dla pracodawcy

Dla pracodawcy

PRACODAWCO zapraszamy do współpracy.
Współpraca z nami daje Państwu najszybszy i najtańszy (nasze usługi są bezpłatne) kontakt ze studentami i absolwentami naszej Uczelni  oraz umożliwia indywidualną promocję przedsiębiorstwa w środowisku akademickim i budowanie swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy.

Oferujemy pracodawcom:  
- Pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy  i na praktyki, staże zawodowe oraz wolontariat spośród studentów i absolwentów PWSZ w Lesznie.
- Możliwość wspólnego realizowania „Leszczyńskiego modelu studiów dualnych”. Leszczyński model to bezpłatne studia stacjonarne realizowane przemiennie – jeden tydzień student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, drugi tydzień pracuje w Państwa zakładzie pracy.
- Możliwość zamieszczenia informacji o Państwa firmie (logo, opis, kontakt) oraz ofert pracy, praktyk, staży w zakładce TWOJA KARIERA!, które kierowałyby zainteresowanych studentów i absolwentów do kontaktu z Państwa firmą.
- Organizacja spotkań stacjonarnych i on-line, które przybliżą studentom i absolwentom specyfikację pracy w danej branży  z ekspertami i specjalistami Państwa firmy. Zadaniem tego rodzaju spotkań jest przybliżenie rodzaju zadań  i kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w danym zawodzie.
- Organizacja szkoleń stacjonarnych i on-line prowadzonych przez Państwa Firmę na Uczelni (płatnych lub bezpłatnych), w których trakcie mogą Państwo nawiązać bezpośredni kontakt z młodymi profesjonalistami i poznać ich kompetencje.
- Organizację prezentacji Firmy na Uczelni.

Korzyści dla Państwa firmy:
- Zamieszczanie ogłoszeń w zakładce  TWOJA KARIERA!.
- Promocja firmy na terenie Uczelni lub zakładce TWOJA KARIERA!.
- Współkształcenie studentów wg „Leszczyńskiego modelu studiów dualnych”.
- Wstępna selekcja - wyszukiwanie wśród naszych studentów i absolwentów pracowników o odpowiadającym profilu pracownika poszukiwanego przez Państwa firmę.
- Organizacja spotkań rekrutacyjnych z docelową grupą studentów.
- Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów.
- Zdobycie dobrze wykształconej przyszłych pracowników, przygotowanych do wykonywania zawodu zgodnego z Państwa oczekiwaniami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie:
Zamieszczania ofert pracy, praktyk, praktyki dualnej, staży, wolontariatu.
Organizacji szkoleń, warsztatów, kursów, webinarów.
- Organizacja spotkań branżowych ze studentami.
- Prezentacji firmy.