Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium rektora

Stypendium rektora

WNIOSKOWANIE NA ROK AKADEMICKI 2023/24 ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

 

1. JAK UZYSKAĆ?
Wnioski o stypendium rektora będzie można składać od 09.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium generuje i składa w USOSweb Wniosek (z ewentualnymi załącznikami) i, a następnie wydrukowane i podpisane własnoręcznie w formie papierowej należy dostarczyć niezwłocznie do Kwestury - pokój 323 (II piętro) w godz. 8:00-14:00.

2. DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Studenci ubiegający się o stypendium rektora zobowiązani są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października.

3. DODATKOWE INFORMACJE


Konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, tj. zaświadczenia wydane przez związki sportowe, kluby sportowe/organizatorów, a także dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych (np. dyplomy, zaświadczenia, kserokopię okładki i spisu treści publikacji, potwierdzenie wygłoszenia referatu, opinie itp.).

Załącznik należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowy dokument musi stanowić jeden plik PDF.