Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. Jak uzyskać? 

  Wnioski o stypendium będzie można składać od 09.10.2023 r.

  Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa w USOSweb, a następnie wydrukowane i podpisane własnoręcznie w formie papierowej należy dostarczyć niezwłocznie wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) do Kwestury - pokój 323 (II piętro) w godz. 8:00-14:00.

 2. Dokumenty 

  Jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji wystawione przez uprawnionych lekarzy zespołu orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Orzeczenie, na podstawie którego zostanie złożony Wniosek, należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowi jeden plik PDF.

  Na kompletne podanie składa się wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz ważne orzeczenie.