Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zapomoga

Zapomoga

1. DLA KOGO?

 Zapomoga stanowi jednorazowe świadczenie dla studentów, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej.

2. DOKUMENTY

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi generuje i składa Wniosek w USOSweb, dołączając załącznik nr 5 do regulaminu - Zgoda i klauzula informacyjna dla członków rodziny oraz dokumenty dotyczące powodów wystąpienia z Wnioskiem, Następnie wydrukowany i podpisany własnoręcznie w formie papierowej należy dostarczyć niezwłocznie do Kwestury - pokój 323 (II piętro) w godz. 8:00-14:00.

Na kompletne podanie składa się wniosek o zapomogę, Zgoda i klauzula informacyjna dla członków rodziny załącznik nr 5 do regulaminu oraz dokumentujące zdarzenie załączniki.

Załączniki należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowy dokument musi stanowić jeden plik PDF.