Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Własny fundusz stypendialny w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

WNIOSEK PRACOWNIKA o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

WNIOSEK STUDENTA o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Nauk Stosowanych  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Sprawozdanie pracownika z wykonania projektu realizowanego w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Nauk Stosowanych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz