Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Mechatronika I stopnia

Mechatronika I stopnia

Dlaczego kierunek mechatronika?

Zostań mechatronikiem, a nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy na rozwojowym stanowisku z atrakcyjnymi zarobkami. Dziś absolwenci kierunku mechatronika nie muszą szukać pracy, to pracodawcy szukają ich.

Mechatronik to złożony zawód, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak mechanika, automatyka, elektronika, pneumatyka, hydraulika i informatyka. Szeroki zakres zdobywanych umiejętności stanowi ogromną zaletę. Dzięki temu nasz absolwent ma przed sobą szeroki zakres ścieżek dalszej kariery do wyboru. 

Mechatronika to bez wątpienia kierunek z przyszłością. Specjaliści mogą liczyć na satysfakcjonujące zarobki i pracę pełną wyzwań i ciekawych doświadczeń.

O kierunku mechatronika...

Studiując na kierunku mechatronika uzyskasz wiedzę i kwalifikacje w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki, systemami CAM z elementami programowania CNC oraz sterowania, diagnozowania, eksploatacji i regulacji maszyn, urządzeń i inteligentnych instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej oraz w sektorze prywatnym.

Dodatkowo podczas studiów będziesz miał możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz certyfikat Siemens w zakresie programowania Sinumerik DIN/ISO. 

• systemy i układy mechatroniczne przemysłu 4.0 •

Absolwent tego zakresu jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zakresu, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki. 

• budowa i eksploatacja maszyn •

Absolwent tego zakresu jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych CAD wspomagających zarządzanie procesem technologicznym oraz wspomagających procesy projektowania i sterowania produkcją, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad i CAD/CAM, pozwala na zatrudnienie ich nie tylko w obszarach eksploatacji maszyn i urządzeń, ale również w biurach konstrukcyjnych. 

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku mechatronika I stopnia »

 

O kierunku mechatronika...

Praktyki

Praktyka na kierunku mechatronika I stopnia jest realizowana w dwóch systemach: dualnym (1820 godzin) i stacjonarnym (960 godzin).

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu. Praktyka rozpoczyna się na II semestrze i trwa do końca studiów – 3 lata (6 semestrów) z podziałem na realizowane godziny:

 • semestr II - 320 godzin,
 • semestr III - 240 godzin,
 • semestr IV - 440 godzin,
 • semestr V - 240 godzin,
 • semestr VI - 440 godzin,
 • semestr VII - 140 godzin.

W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana:

 • semestr II – 180 godzin,
 • semestr III – 120 godzin,
 • semestr IV – 240 godzin,
 • semestr V –  120 godzin,
 • semestr VI – 240 godzin,
 • semestr VII – 60 godzin.
Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Inżynierowie mechatronicy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym,
 • zakłady przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
 • biura projektowe,
 • serwisy dużych firm,
 • jednostki naukowo-badawcze i wdrożeniowe,
 • wszelkie firmy w sektorze zaawansowanych technologii.

Mogą również otworzyć własną działalność w zakresie elektrotechniki, elektromechaniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki związanej z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowiskach takich jak: automatyk przemysłowy, technolog produkcji, automatyk, mechatronik, inżynier ds. utrzymania ruchu.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku mechatronika

 • Mechanika
 • Systemy CAM z elementami programowania CNC
 • Wytrzymałość materiałów
 • Programowanie obiektowe
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Geometria i grafika inżynierska,
 • Sztuczna inteligencja
 • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu KWP
 • Marketing i zarządzanie w mechatronice (prowadzony w j. angielskim)
 • Mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne systemy w mechatronice (prowadzone w j. angielskim)

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Jednym z nich, wykorzystywanym na kierunku mechatronika, jest Laboratorium Mechatroniki.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów - więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą - więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością - więcej informacji w deklaracji dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty

Dołącz do nas!

 

Terminy rekrutacji:

I nabór – 10.06 – 21.07.2024 r.

II nabór – 22.07 – 13.09.2024 r.

 

Zapisz się online:

 

► Rekrutacja 2024 - zapisy ◄

Dołącz do nas!