Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Mechatronika I stopnia


 

Mechatronika I stopnia

 

Dlaczego kierunek mechatronika?

Zostań mechatronikiem, a nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy na rozwojowym stanowisku z atrakcyjnymi zarobkami. Dziś absolwenci kierunku Mechatronika nie muszą szukać pracy, to pracodawcy szukają ich.

Mechatronik to złożony zawód, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak mechanika, automatyka, elektronika, pneumatyka, hydraulika i informatyka. Szeroki zakres zdobywanych umiejętności stanowi ogromną zaletę. Dzięki temu nasz absolwent ma przed sobą szeroki zakres ścieżek dalszej kariery do wyboru. 

Mechatronika to bez wątpienia kierunek z przyszłością. Specjaliści mogą liczyć na satysfakcjonujące zarobki i pracę pełną wyzwań i ciekawych doświadczeń.

 

 

 

 

 

 

O kierunku mechatronika...

Studiując na kierunku mechatronika uzyskasz wiedzę i kwalifikacje w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki oraz sterowania i regulacji maszyn, urządzeń i inteligentnych instalacji elektrycznych, które stosowane są obecnie we wszystkich obszarach działalności gospodarczej oraz w sektorze prywatnym. Dodatkowo podczas studiów będziesz miał możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz certyfikat Siemens w zakresie programowania Sinumerik DIN/ISO. 

• nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice •

Absolwent mechatroniki w zakresie Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. 

• zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej •

Absolwent mechatroniki w zakresie Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy.

• elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna •

Absolwent mechatroniki w zakresie Elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna jest przygotowany do projektowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Absolwent może brać udział w procesie produkcyjnym wytwarzania baterii oraz systemów służących do ich zasilania. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych.

Studia stacjonarne

Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne. Zajęcia odbywają się stacjponarnie od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Studia w trybie stacjonarnym dla osób pracujących są bezpłatne. Program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia, co studia stacjonarne, a zajęcia mogą odbywać się w dwa-trzy dni w tygodniu – od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku mechatronika I stopnia >>

 

O kierunku mechatronika...

Praktyki

Praktyka na kierunku Mechatronika  jest realizowana w dwóch systemach:
- dualnie 1820 godzin,
- praktyka zwykła 960 godzin.

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu. Praktyka rozpoczyna się na drugim semestrze i trwa do końca studiów – 3 lata roku (6 semestrów) z podziałem na realizowane godziny: na semestrze drugim – 320 godzin, na semestrze trzecim – 240 godzin, na semestrze czwartym –440 godzin, na semestrze piątym –  240 godzin, na semestrze szóstym 440 godzin i na semestrze siódmym – 140 godzin.

W systemie praktyki zwykłej jest realizowana na semestrze drugim – 180 godzin, na semestrze trzecim – 120 godzin, na semestrze czwartym – 240 godzin, na semestrze piątym120 godzin, na semestrze szóstym 240 godzin i na semestrze siódmym – 60 godzin.

 

 

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Inżynierowie mechatronicy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • zakładach przemysłowych
 • firmach produkcyjnych
 • firmach z branży IT
 • firmach działających w branży lotniczej i motoryzacyjnej
 • instytucjach naukowo–badawczych
 • biurach projektowych

Mogą również otworzyć własną działalność w zakresie elektrotechniki, elektromechaniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki związanej z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowiskach takich jak: automatyk przemysłowy, technolog produkcji, automatyk, mechatronik, inżynier ds. utrzymania ruchu, 

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku mechatronika

Przedmioty ogólne:

 • Mechanika
 • Teoria obwodów
 • Wytrzymałość materiałów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Sztuczna inteligencja

Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice

 • Robotyzacja
 • Systemy CAM z elementami programowania CNC,
 • Urządzenia elektryczne w mechatronice

Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

 • Maszyny i napęd elektryczny
 • Przemysłowe systemy wizyjne
 • Diagnostyka urządzeń elektrycznych w mechatronice

Elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna

 • Eksploatacja współczesnych zasobników energii elektrycznej
 • Uwarunkowania prawne w elektromobilności i OZE
 • Instalacje elektryczne w pojazdach

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy aby obejrzeć je wszystkie.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Mechatronika I stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Mechatronika II stopnia są PŁATNE. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty