Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
04 lipca 2024

Ankieta ewaluacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Ankieta ewaluacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Studenci!

Macie wpływ na doskonalenie zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2023/2024, która będzie dostępna w systemie USOSweb po zakończeniu każdego semestru. Udział w badaniu jest anonimowy.

W terminie 02.07.2024 – 29.09.2024 będzie dostępna ankieta dotycząca oceny zajęć, które odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024.

Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:

  1. Logujemy się do systemu "usosweb.ansleszno.pl"
  2. Przechodzimy do zakładki "DLA STUDENTÓW"
  3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety"

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia.

Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę.