Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
06 lutego 2024

Cykl otwartych seminariów: "Porozmawiajmy o edukacji"

Cykl otwartych seminariów:
Prelekcja pt. "Statut szkoły jako źródło prawa oświatowego"

 

Prelekcja będzie dotyczyła statutu szkoły. W jej trakcie zostanie przedstawiona koncepcja statutu szkoły jako źródła prawa oświatowego. Omówiony zostanie charakter prawny tego aktu prawnego i jego pozycja w polskim porządku prawnym.

Uczestnicy prelekcji dowiedzą się, jak powinien być skonstruowany statut szkoły, jakich błędów przy tym unikać i na co zwracać szczególną uwagę. Największy nacisk zostanie przy tym położony na wymóg zgodności statutu szkoły z prawem powszechnie obowiązującym.

Wtorek, 12 marca 2024 r. | godz. 17:30 - 19:30 | Aula Comeniana, sala nr 1

Dla kogo?

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zaangażowanych w tworzenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Każde spotkanie rozpocznie się od prelekcji naukowo-szkoleniowej, która będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszych rozważań. Jesteśmy otwarci na dyskusję oraz wymianę doświadczeń wśród nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz innych zainteresowanych niniejszą tematyką.

 

Prowadząca: dr Marta Grześko-Nyczka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczycielka akademicka w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloaspektowych kontekstów oraz indywidualnych i społecznych konsekwencji. Główną motywacją podejmowanych przez nią działań jest troska o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek oraz wspieranie harmonijnego życia w społeczeństwie. Skuteczności w dokonywaniu zmian społeczno-kulturowych upatruje w popularyzacji idei NVC (Porozumienia bez Przemocy) oraz psychologii pozytywnej. Swoją aktywność naukowo badawczą i publikacyjną łączy z praktyką pedagogiczną oraz działalnością społeczną. Ambasadorka Planu dla edukacji.

 

 

Prelegent: Łukasz Korzeniowski

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor poradników z zakresu prawa oświatowego, redaktor książek: „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” (Kraków 2023) oraz „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” (Kraków 2023). Prawami ucznia zajmuje się od 2018 r.

 

Zapisy:

Wydarzenie jest certyfikowane i bezpłatne. Obowiązują zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony u dołu strony. Zapisy trwają do 10 marca.

Wkrótce...

... przedstawimy kolejne terminy spotkań oraz nazwiska zaproszonych gości – ekspertów, którzy podzielą się sprawdzonymi praktykami oraz swoją perspektywą na edukację. 

 

 

Czy chce Pani/Pan otrzymać certyfikat uczestnictwa?

Zaznacz odpowiednio: