Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Laboratorium Budownictwa

 

W laboratorium materiałów budowlanych oraz mechaniki gruntów realizowane są przedmioty dla kierunku BUDOWNICTWO: Materiały budowlane, Mechanika Gruntów, Geologia

PRZEDMIOTY realizowane w laboratorium:

1.Materiały budowlane

Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt laboratoryjny który pozwala na przeprowadzenie badań nieniszczących materiałów budowlanych, takich, które nie powodują naruszenia struktur badanych konstrukcji. Są to:

 • wilgotnościomierz ( pomiar wilgotności materiałów)
 • betonoskop ( badanie za pomocą fali ultradźwiękowych głębokości pęknięć betonu, określenie stopnia sprężenia betonu, modułu sprężystości , Poissona)
 • detektor zbrojenia i otuliny konstrukcji betonowych
 • młotek Schmidta do betonu (sklerometr) służy do badania sprężystości oraz ogólnej wytrzymałości betonu oraz elementów konstrukcyjnych.
 • metoda pull-off: badanie przyczepności ( wytrzymałości) na odrywanie warstw podłoża . Tę metodę badań można wykorzystać w przypadku:
  • sprawdzenia przyczepności tynków i gładzi gipsowych,
  • badania przyczepności warstwy ścieralnej w drogownictwie,
  • badania przyczepności pokryć bitumicznych,
  • antykorozji stali, np. powłoki malarskie (p.poż),
  • badania wytrzymałości podłoża betonowego przed i po naprawie,
  • badania przyczepności zapraw naprawczych do betonu,
  • badania przyczepności izolacji fundamentów,
  • sprawdzenia wypraw elewacyjnych.
 • metoda pull-out: Badanie parametrów wytrzymałościowych betonu. Parametry wytrzymałościowe betonu wyznacza się na podstawie pomiaru siły wyrywającej kotwy stalowe z betonu o różnym kształcie.

2.Mechanika gruntów i Geologia:

Stanowiska do badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów ( określenie granic konsystencji gruntów spoistych, uziarnienia gruntów niespoistych, wilgotności, współczynnika filtracji, wyznaczenie gęstości objętościowej), stanowisko do badań terenowych ( wyznaczenie Id, Is, wykonanie odwiertów w terenie)

 • ubijak Proctora
 • aparat bezpośredniego ścinania
 • endometr jednostanowiskowy
 • suszarka laboratoryjna
 • waga elektroniczna,
 • penetrometry stożkowe,
 • wstrząsarka z zestawem sit
 • sonda dynamiczna lekka,
 • świdry do wierceń ręcznych w terenie.
 • przyrząd do określenia gęstości gruntów.
 • gabloty z minerałami , kamieniami.