Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 grudnia 2023

Porozumienie o współpracy z Leszczyńskim Centrum Biznesu

Porozumienie o współpracy z Leszczyńskim Centrum Biznesu

W dniu dzisiejszym w siedzibie ANS w Lesznie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych im. Jana Komeńskiego w Lesznie reprezentowaną przez Rektora dr. Janusza Połę, prof. ANS, a Leszczyńskim Centrum Biznesu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu LCB pana Tomasza Szymańskiego. 

Porozumienie ma na celu jeszcze ściślejszą współpracę pomiędzy jednostkami w zakresie edukacji, organizacji szkoleń i konferencji, realizacji usług doradczych oraz wspólnej wymiany doświadczeń.

W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu LCB pan Tomasz Szymański, Rektor dr Janusz Poła, prof. ANS, Prorektor ds. studentów dr Dorota Sipińska, prof. ANS, Prorektor ds. kształcenia mgr inż. Damian Kędziora, Kanclerz mgr Andrzej Szwarczyński oraz Koordynator ds. kontaktów z samorządem studenckim dr Paweł Nitecki.