Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
04 czerwca 2024

Rekrutacja do Domu Studenta

Wejście główne do budynku Domu Studenta ANS w Lesznie.

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Komenik” Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie należy zapoznać się z Regulaminem Domu Studenckiego „Komenik” wraz z załącznikami. 

Miejsca w Domu Studenckim „Komenik” przyznawane są na podstawie postępowania rekrutacyjnego (wnioskowania) przeprowadzonego na dany rok akademicki.
Umowy nie podlegają automatycznemu przedłużaniu. Przydział miejsc na kolejny rok akademicki następuje na podstawie nowego postępowania rekrutacyjnego.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane może być maksymalnie do końca września następnego roku kalendarzowego.

Informacja o decyzji komisji stypendialnej dotyczącej przyznania miejsca w Domu Studenckim „Komenik” zostanie przekazana na adres e-mail (jeżeli kandydat zaznaczył taką możliwość w podaniu) lub pocztą tradycyjną.

Wnioskowanie 1 - pierwszy termin składnia podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Komenik”

17.06.2024 r. - 02.08.2024 r.  - składanie wniosków przez formularz na stronie internetowej DS „Komenik”

Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Komenik” na rok akademicki 2024/2025 – Wnioskowanie I (podanie będzie aktywne w dniach 17.06 - 02.08)

05.08.2024 r. - 06.08.2024 r. - weryfikacja wniosków

07.08.2024 r. – posiedzenie komisji stypendialnej

08.08.2024 r. – 09.08.2024 r. -  wysyłka decyzji

28.09.2024 r. - 30.09.2024 r. – kwaterowanie studentów

 

Wnioskowanie 2 – drugi termin składania podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Komenik”

12.08.2024 r. - 20.09.2024 r. – składanie wniosków przez formularz na stronie internetowej DS „Komenik”

Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Komenik” na rok akademicki 2024/2025 – Wnioskowanie II (podanie będzie aktywne w dniach 12.08 - 20.09)

23.09.2024 r. – 24.09.2024 r. – weryfikacja wniosków

25.09.2024 r.– posiedzenie komisji stypendialnej

26.09.2024 r. – wysyłka decyzji

28.09.2024 r. - 30.09.2024 r. – kwaterowanie studentów

 

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w Domu Studenckim „Komenik” należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie na adres e-mail ds@ansleszno.pl (najpóźniej do 27.09.2024 r.).

 

Uwaga - Osoby przyjęte na studia po 20.09.2024 r.

Osoby, które są zainteresowane złożeniem podania o miejsce w Domu Studenckim „Komenik” po 20.09.2024 r. powinny skontaktować się z Kierownikiem Domu Studenckiego (tel. 65 529 26 18, adres e-mail ds@ansleszno.pl).

Po 20 września 2024 roku wnioski rozpatrywane będą na bieżąco – w miarę dostępności miejsc.