PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 grudnia 2022

Umowa o współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Umowa o współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

20 grudnia 2022r. w delegaturze Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie dr Janusz Poła, prof. ANS oraz mgr inż. Andrzej Kulesa , przewodniczący WOIIB , podpisali umowę o wzajemnej współpracy między jednostkami.


Dzięki podpisanej umowie studenci oraz kadra dydaktyczna ANS będą mogli bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznych szkoleń oferowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa oraz brać udział w targach, konferencjach, prezentacjach, których PIIB jest organizatorem. Jest to ogromna szansa na podniesienie poziomu wiedzy technicznej i jej doskonalenie zarówno dla studentów oraz kadry dydaktycznej ANS.