Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
22 stycznia 2024

Wybory do Samorządu Studenckiego

Wybory do Samorządu Studenckiego

Zapraszamy wszystkich studentów na zebranie wyborcze Zgromadzenia Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Posiedzenie odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w Auli Comeniana.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego.
  3. Wybór jednego Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego.
  4. Wybór Sekretarza Zarządu Samorządu Studenckiego.
  5. Wybór trzech członków Zarządu.
  6. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby).
  7. Wybór członków Senatu oraz Kolegium Elektorów.
  8. Zakończenie.

Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom i studentom Uczelni.

Natomiast bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uczelni w pełnym wymiarze czasu, którzy nie ukończyli 70. roku życia oraz studentom.

W imieniu Samorządu Studenckiego uprzejmie prosimy o niezawodny udział w zebraniu!