Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Wychowanie fizyczne I stopnia

              

 

Wychowanie fizyczne I stopnia

Dlaczego warto studiować wychowanie fizyczne?

Dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego niż studia na kierunku wychowanie fizyczne.

Studia te dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” poszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.

 

O kierunku wychowanie fizyczne..

W programie uwzględniono standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

• Menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej •

Absolwent zostaje wyposażony w warsztat praktyczny oraz posiada wiedzę  z dziedziny prawa sportowego, ekonomii i public relations, komunikacji międzykulturowej.  Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzania imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną.

W trakcie każdego roku akademickiego organizowane są wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Studenci organizują imprezy, uwzględniając przy tym kwestie logistyczne, promocyjne i formalne projektów. Wszystkie imprezy organizowane są non-profit. Ewentualne dochody przekazywane są na cele charytatywne. Ideą Instytutu jest wykształcenie absolwenta, który będzie rozumiał otaczającą go i zmieniającą się rzeczywistość. Organizacja i uczestnictwo studentów w społeczności lokalnej, jest jedną z ich ról zawodowych, jaką jest tworzenie pomostu porozumienia między ludźmi różnych środowisk.

• Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA •

Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA to nowa propozycja skierowana głównie do kandydatów, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania rekreacyjno-zdrowotne.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej. Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia, wellness i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami wellness i SPA. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku wychowanie fizyczne >>

 

O kierunku wychowanie fizyczne..

Praktyki

Praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin realizowane są w semestrach 2,3,4,5 i 6.

Możesz je odbyć w miejscach takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • placówki oświatowe i wychowawcze,
 • kluby sportowe i UKS, a także kluby fitness,
 • ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • hotele/pensjonaty, uzdrowiska, sanatoria,
 • kliniki zdrowia i urody, ośrodki SPA & Wellness.
Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Możesz znaleźć zatrudnienie m.in w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowe i wychowawcze, 
 • kluby sportowe i UKS, a także kluby fitness,
 • ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • hotele/pensjonaty, uzdrowiska, sanatoria,
 • kliniki zdrowia i urody, ośrodki SPA & Wellness.

Po studiach na kierunku wychowanie fizyczne możesz zostać praktykiem lub teoretykiem np. nauczycielem wychowania fizycznego, menadżerem sportu, trenerem personalnym, edukatorem fizycznym, promotorem zdrowia, instruktorem fitness czy specjalistą ds. rekreacji i turystyki.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólne:

 • anatomia
 • Teoria dyscyplin sportowych

 • Piłka ręczna

 • Piłka siatkowa

 • Koszykówka

 • Piłka nożna

 • Pływanie

 • Psychologia

 • Dydaktyka wychowania fizycznego

Menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej

 • Organizacja i planowanie projektu

 • Komunikacja w zarządzaniu projektami

 • Lider zespołu projektowego

 • Prawo w sporcie

 • Zarządzanie zespołem w projekcie

 • Organizacja sportu szkolnego

 • Public relations imprez non profit

 • Specjalizacja instruktorska- FITNESS

 • Specjalizacja instruktorska- NORDIC WALKING

Rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA

 • Usług wellness &SPA

 •  Balneologia i klimatologia

 •  Podstawy trening zdrowotnego

 •  Dietetyka w wellness & SPA

 •  Metodyka rekreacyjnego treningu zdrowotnego

 •  Wybrane formy treningu zdrowotnego

 •  Trening funkcjonalny

 •  Trening cardio

 •  Organizacja i planowanie imprez rekreacyjnych

 •  Zarządzanie usługami prozdrowotnymi

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

Więcej informacji o laboratoriach >>

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

Studia na kierunku informatyka są BEZPŁATNE

Jedyny koszt jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

Opłaty

Dołącz do nas!

Terminy rekrutacji:

I nabór –   12.06  – 14.07.2023 r.

II nabór – 17.07 – 15.09.2023 r.

 

Zapisz się na studia on-line:

 

►Rekrutacja 2023 -  zapisy◄

Dołącz do nas!