Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Przedsięwzięcie pn. Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości

 

Zadanie inwestycyjne dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

 

 

1. Utworzenie Pracowni Wodolecznictwa i Odnowy Biologicznej

 • utworzone stanowiska do zabiegów wodoleczniczych pozwoliły na realizowanie praktycznych ćwiczeń z przedmiotu medycyna fizykalna, odnowa biologiczna,
 • utworzono 5 stanowisk zabiegowych, z których będzie korzystało 8-12 studentów w ramach jednej grupy,
 • utworzono 6 stanowisk z dostępem do stołów terapeutycznych co pozwoliło na realizację zajęć w grupie 8-12 osób.

2. Utworzenie Pracowni Biomechaniki

 • utworzono 6 stanowisk laboratoryjnych do realizacji efektów kształcenia z zakresu umiejętności dla przedmiotu biomechanika,
 • w pracowni zajęcia mogą być realizowane w grupach 8-12 osobowych.

3. Doposażenie pracowni anatomii i wsparcie w nowoczesne technologie do nauki anatomii w 3D

 Zakupione modele anatomiczne pozwoliły na realizację praktycznych zajęć z tematyki anatomia funkcjonalna kończyny dolnej, kończyny górnej człowieka w ujęciu trójwymiarowym.

4. Doposażenie laboratorium sieci komputerowych 225

W doposażonym laboratorium, można przeprowadzić zajęcia których nie udałoby się przeprowadzić przy wykorzystaniu symulatorów. Studenci mają także możliwość testowania różnych konfiguracji czy scenariuszy na które nie mogliby sobie pozwolić w warunkach produkcyjnych w firmach na praktykach.

W doposażonym laboratorium można prowadzić nowe zajęcia z wykorzystaniem dwóch najpopularniejszych dostawców sprzętu sieciowego dla małych i średnich przedsiębiorstw tj. Mikrotik oraz Ubiquti. Istnieje możliwość projektowania i symulacji dowolnych sieci przewodowych oraz bezprzewodowych w różnych technologiach (miedzianej, optycznej, bezprzewodowej).

5. Wsparcie technologiczne systemów mechatronicznych umożliwiających kształcenie w warunkach symulacji

Zakupiono oprogramowanie autoSIM200 z licencją na 15 stanowisk komputerowych. Oprogramowanie zawiera wirtualny sterownik PLC co pozwala na:

 • prowadzenie dynamicznych symulacji z wykorzystaniem układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz elektrycznych i elektronicznych, 
 • projektowanie i dokonywanie symulacji dla maszyn 2D i 3D,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie sygnałów elektrycznych,
 • tworzenie diagramów drabinek, bramek logicznych i bloków funkcyjnych.

6. Utworzenie  stanowisk w laboratorium Mechatroniki

Utworzono 3 stanowiska:

 • do ćwiczeń w zakresie inżynierii odwrotnej Skaner 3D
 • do badania stanu powierzchni-profilometr,
 • do programowania i analizy w zakresie robotyzacji-model fabryki przemysłu 4.0

Co pozwoliło na poszerzenie i uzupełnienie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów:

 • Podstawy mechatroniki – 34 studentów
 • Aktuatory i mikronapędy – 60 studentów
 • Nowe technologie – 30 studentów
 • Teoria sterowania – 60 studentów
 • Robotyzacja – 60 studentów
 • Techniki wytwarzania – 60 studentów

Studenci mają możliwość wykonywania bezpośredniego programowania zadanych parametrów technologicznych.

7. Doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki

Powstało sześć nowych stanowisk -zestawów ćwiczeniowych do wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych np. oporności,  indukcyjności, co pozwoliło na poszerzenie i uzupełnienie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:   Podstawy elektrotechniki i elektroniki na kierunku Mechatr.1, Mtr2, Informatyka, MiBM  z czego korzysta 64 studentów wraz z prowadzącymi zajęcia wykładowcami.

8. Utworzenie laboratorium wirtualizacji systemów komputerowych

Utworzone laboratorium umożliwia uruchomienie zwirtualizowanych systemów operacyjnych oraz aplikacji. Dzięki wirtualizacji, każdy student może przeprowadzić symulację dowolnego środowiska (np. opartego o architekturę klient-serwer) przy pomocy jednej stacji roboczej. Wykładowcy wszystkich kierunków przygotowujący zajęcia, na których muszą korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, mogą teraz w łatwy sposób przygotować wzorcową maszynę wirtualną, która po skopiowaniu na inne komputery może być wykorzystana przez studentów do samodzielnej nauki.