Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

1%

Powodowany troską o rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiegow Lesznie, a w tym szczególnie bazy laboratoryjnej instytutów naszej Uczelni, w uzgodnieniu z władzami PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, uprzejmie zwracam się do Państwa z apelem o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, która posiada status organizacji pożytku publicznego. W związku z naszą prośbą prosimy o wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru:

KRS 0000153535

Za życzliwe ustosunkowanie się do apelu i przekazanie środków finansowych na dobro naszej Uczelni serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku Zbigniew Mocek Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie