Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Cele fundacji

64-100 Leszno,
tel. 0-65/ 529-60-64, 529-60-65
REGON - 411495408
NIP - 697-20-93-618
nr konta 94 1240 1499 1111 0010 0463 4752 email: fundacja@pwsz.edu.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie posiadająca status organizacji pożytku publicznego, zgodnie ze statutem realizuje swój cel poprzez:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami,
  • wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej,
  • udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie,
  • udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów działającym przy Instytutach PWSZ w Lesznie.

Fundacja działa wyłącznie społecznie. Nie zatrudnia żadnych osób i nie przewiduje zatrudnienia, a obsługę działalności administracyjno - prawnej wykonuje Sekretarz Zarządu Fundacji. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Uchwała nr 3/2004 Rady Fundacji z dnia 10 grudnia 2004 roku określa zasady wydatkowania środków finansowych pozyskanych od osób fizycznych z 1% podatku.